542-0217/02 – Technologies of Underground Mining of Deposits (THDL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 15+5
Part-time Credit and Examination 15+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Technologies of Underground Mining of Deposits and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Further to the subject “Mining of Deposits”, the technologies used in underground mining of coal, metalliferous, non-metalliferous, and uranium deposits in normal and complicated conditions are discussed, including the relevant regulations and suitable machinery equipment. The conventional methods are supplemented by the modern non-traditional and geotechnological ones.

Compulsory literature:

Žůrek,P.: Technology of deposit mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, 2005, ISBN 80-248-0904-4

Recommended literature:

Žůrek,P.: Deposit development. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, 2005, ISBN 80-248-0810-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Technologie dobývání pilířováním, zátinkováním a komorováním ve vztahu k těžené surovině, vč. příslušných bezpečnostních předpisů. 2. Nadpatrové a podpatrové dobývání - charakteristika a srovnání. 3. Způsoby dobývání mocných černouhelných slojí v lávkách. Vzájemné srovnání a možná mechanizace. Dobývání mocných hnědouhelných slojí. 4. Moderní vybavení stěnových porubů na uhelných dolech. Nákliz a výkliz mechanizovaných výztuží. 5. Prostá, zpevněná resp. proplavená základka jako faktor, omezující poklesy povrchu. Funkce proplaveného závalu. 6. Technologie hlubinného dobývání rudných a nerudných ložisek ve vztahu k charakteru průvodních hornin a ložiskové výplně. Zvláštnosti v dobývání uranových rud. 7. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek a vybrané geotechnologické metody.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner