542-0217/02 – Technologie hlubinného dobývání ložisek (THDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 15+5
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Technologie hlubinného dobývání ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V návaznosti na předmět Dobývání ložisek se detailně probírají technologie, využitelné při hlubinném dobývání ložisek uhelných, rudných, nerudných i uranových v běžných i složitých báňsko-geologických podmínkách při respektování příslušných bezpečnostních předpisů a vhodných mechanizačních prostředků. Klasické dobývací metody jsou doplněny o dobývací metody netradiční a geotechnologické.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V, Petroš,V.,Hudeček,V.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB –TU-Ostrava,2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-258-7, 157 s. SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz)ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.týdenik-hornik.cz) kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Technologie dobývání pilířováním, zátinkováním a komorováním ve vztahu k těžené surovině, vč. příslušných bezpečnostních předpisů. 2. Nadpatrové a podpatrové dobývání - charakteristika a srovnání. 3. Způsoby dobývání mocných černouhelných slojí v lávkách. Vzájemné srovnání a možná mechanizace. Dobývání mocných hnědouhelných slojí. 4. Moderní vybavení stěnových porubů na uhelných dolech. Nákliz a výkliz mechanizovaných výztuží. 5. Prostá, zpevněná resp. proplavená základka jako faktor, omezující poklesy povrchu. Funkce proplaveného závalu. 6. Technologie hlubinného dobývání rudných a nerudných ložisek ve vztahu k charakteru průvodních hornin a ložiskové výplně. Zvláštnosti v dobývání uranových rud. 7. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek a vybrané geotechnologické metody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku