542-0231/02 – Hornická geomechanika (HG)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Student by měl využít znalosti z předmětu mechanika hornin a zemin k praktickým výpočtům a to s ohledem na dimenzování výztuží, či prognózy anomálních jevů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu jsou posluchači nejprve seznamováni s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Další část je věnována klasifikaci horského masívu, a to jak s ohledem na dimenzování výztuží, tak prognózy anomálních jevů. Závěrečné přednášky jsou věnovány geomechanickému monitoringu a modelování.

Povinná literatura:

Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum VŠB Ostrava, 1984 PTÁČEK, J.: Prognóza důlních otřesů a geotechnický monitoring [CD-ROM]. VŠB - TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3328-6. Petroš, V.:Dimenzování porubní výztuže, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Petroš, V.:Vlastnosti hornin a masívu, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002

Doporučená literatura:

Petroš, V.:Geomechanický monitoring, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti hornin. 2. Způsoby zjišťování pevnosti hornin při různých druzích namáhání, způsoby rozrušování hornin. 3. Přetvárné charakteristiky hornin, způsoby zjišťování. 4. Chování hornin v závislosti na čase. 5. Vlivy působící na zjišťování mechanické charakteristiky hornin, reologické modelování. 6. Mezní stavy hornin. 7. Technologické vlastnosti hornin. 8. Napěťová, přetvárná a energetická charakteristika horského masivu neovlivněného hornickou činností. 9. Napěťové a přetvárné změny v horském masivu v okolí důlních děl. 10. Klasifikace průvodních hornin a klasifikace horského masivu. 11. Faktory ovlivňující náhlé deformace horského masivu. 12. Vliv použití základky na snížení deformací horského masivu a změn morfologie povrchu. 13. Matematické a fyzikální modelování horského masivu. 14. Možnosti měření napěťových a deformačních změn horského masivu, geomechanický monitoring.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku