542-0244/01 – Rozbory provozních situací dolů (RPSD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 8+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Rozbory provozních situací dolů a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Rozbory situací, které se často vyskytují při otvírce, přípravě a dobývání ložisek. Konkrétní řešení těchto situací s možností nalezení dalších alternativ. Rozbory jsou směřovány i do oblasti bezpečnosti a efektivnosti provozu. Dosažené výsledky jsou srovnávány z hlediska cenového a výkonového dle vybavení technickými prostředky s cílem maximálního využití technických zařízení a maximální efektivity hornických prací.

Povinná literatura:

VAVRO, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993 GRYGÁREK, J.,KRYL,V,PETROŠ,V, HUDEČEK,V.: Základy hornictví. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 2004 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

FRIES.J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí.Skripta VŠB-TUO 2005, ISBN 80-248-0970-2 Horní zákon a zákony a vyhlášky s ním související. Vybraná mapová dokumentace hlubinných dolů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Problematika anomálních situací často se vyskytující při otvírkových a přípravných pracích. 2. Problematika anomálních situací, často se vyskytující při dobývání ložisek. 3. Bezpečnostní aspekty. 4. Obecné zákonitosti rozboru provozních situací. 5. Anomální situace při otvírce ložiska 6. Anomální situace při přípravě ložiska 7. Bezpečnostní rizika při vyjíždění pilíře 8. Vícevýlomy v porubu a jejich řešení 9. Zkracování porubní fronty v místech tektonických poruch 10. Problematika kontaktu porubu s chodbami 11. Řešení sníženého profilu důlních děl v okolí porubu 12. Hodnocení parametrů ovlivňujících výkon v porubu 13. Zvyšování výrubnosti v připravovaných plochách 14. Vlivy anomálních jevů na cenové a výkonové parametry

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.