542-0250/03 – Computer Technologies in Mining Practice (VTHP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Martin Hummel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Hummel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2
Part-time Credit 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student after completing the course with the ability to describe and present: The use of computer technology in the field of mining engineering. With programs address practical operational situations Using VT for monitoring and control of technological processes.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

Students are introducing with using computer technology in subject mining engineering. They solve practical operating situation and use computer technology for the monitoring and control technological processes

Compulsory literature:

Internet pages: www.surpac.com, www.mincom.com, www.maptek.com, http://www.bentley.com/en-us/

Recommended literature:

http://www.atlasltd.cz/, https://www.minewiki.org/index.php/The_stages_of_mine_design

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přehled využití výpočetní techniky v provozních podmínkách dolu Řízení a kontrola technologických procesů pomocí výpočetní techniky Monitoring bezpečnostních parametrů vprovozu Databázové systémy – Access, základní úkony Praktické využití databáze Tabulkový procesor – možnosti použití Lis ovládaný PC Zpracování výsledků naměřených hodnot s grafickým výstupem programem Excel ( lisem změřený horninový vzorek ) Sestavení programu pro výpočet praktických situací na zadané téma. (technologie výroby, doprava, mechanika hornin) Zpracování zadaného tématu textovým editorem Prezentace podniku - vlastní internetová stránka

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2111) Mining (2101R008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner