542-0250/09 – Výpočetní technika v hornické praxi (VTHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studentů, tak aby mohli využít prostředky výpočetní techniky pro řešení praktických báňských úkolů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je seznámit posluchače s využiváním výpočetní techniky v oboru hornického inženýrství. Pomocí programů řeší praktické provozní situace a poznají využívání VT pro monitoring a řízení technologických procesů.

Povinná literatura:

BURÝ, Alois, Oldřich KODYM a Vladimír KEBO. Automation of mining processes. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0815-3. KEBO, Vladimír a Oldřich KODYM. Virtuální realita a řízení procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava ve vydavatelství Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-361-6. KRYL, Václav a Petr PEROUTKA. Příprava výroby a projekce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-265-X. LAGNIKA, S. B. Mondoukpè, Robert HAUSLER a Mathias GLAUS. Modeling or dynamic simulation: a tool for environmental management in mining? Journal of Integrative Environmental Sciences [online]. 2017, 14(1), 19-37 [cit. 2021-02-26]. ISSN 1943-815X. Dostupné z: doi:10.1080/1943815X.2017.1294607

Doporučená literatura:

NEUSTUPA, Zdeněk. Využití virtuální reality při řízení lomu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 63-71. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická a. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000, 46(2), 71-79. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 53-61. ISSN 0474-8476. WISE, Stephen. GIS fundamentals. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4398-8695-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečná obhajoba vybraného tématu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled využití výpočetní techniky v dolech 2. Řízení a kontrola technologických procesů pomocí výpočetní techniky 3. Monitoring bezpečnostních parametrů 4. Programy používané k modelování procesů v hornictví 5. Digitalizace mapových podkladů a jejich využití 6. Geologický model – tvorba a využití grafických výstupů ložiska, řezy, izolinie, výpočty kubatur. 7. Báňský model – báňské plochy, prostorová omezeni těžebních postupů, simulace generálních a závěrných svahů. 8. Návrh těžby a technologické dopravy bez a se software 9. Těžební a dopravní technologie s užitím simulačního programu 10. Seznámení s vybraným laboratorním přístrojem 11. Zpracování výsledků naměřených hodnot vybraného laboratorního přístroje 12. Využití výpočetní techniky pro trhací práce 13. Využití výpočetní techniky při určování stability svahů 14. Využití výpočetní techniky v oblasti analýzy rizik

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní