542-0252/01 – Geomechanika (G)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty chápat zákonitosti chování hornin i horského masivu a používat charakteristiky hornin k praktickým výpočtům a hodnocení horského masivu.

Povinná literatura:

Petroš,V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. Skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-720-1 Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně geologických podmínkách. Skripta pro rekvalifikační studium „Hornické inženýrství“, ES VŠB – TU Ostrava, 199, ISBN 80-7078-753-8 Petroš,V., Müller,K., Knejzlík,K.: Geomechanický a geofyzikální monitoring. skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-768-6 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Charakteristika hornin, základní rozdíly od jiných druhů materiálů. 2. Hmotové a tíhové vlastnosti hornin, prostory v hornině nevyplněné pevnou fází, voda v horninách. 3. Fyzikálně chemické vlastnosti hornin, konzistence zemin, meze konzistence, číslo plasticity. 4. Metody zjišťování pevnosti hornin při různých způsobech namáhání. 5. Přetvárné vlastnosti hornin, energetická charakteristika přetvárného stavu hornin. 6. Reologické vlastnosti hornin, vlivy, které působí na zjišťované vlastnosti hornin. 7. Reologické modelování – základní reologické látky, složené reologické látky, složené reologické látky. 8. Rozložení napětí v obecné rovině, mezní stavy hornin. 9. Technologické vlastnosti hornin. 10. Charakteristika napěťového, přetvárného a energetického stavu horského masivu před vytvořením důlního díla. 11. Změny v horském masivu po vyražení dlouhého důlního díla. 12. Napěťová a přetvárná charakteristika horského masivu v okolí porubů a deformační ovlivnění podrubaného povrchu. 13. Klasifikace horského masivu z hlediska stability svahů a nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. 14. Modelování v geomechanice a geomechanický monitoring.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.