542-0253/01 – Deposit Mining and Mining Design (DLPT)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Purposes object is apply gain knowledge at projection and mining deposit.

Teaching methods

Summary

The students will gain the knowledge of designing and planning the means of opening, preparation and mining of raw materials deposits, based on the analysis of technological and geological conditions.

Compulsory literature:

Trnka,O. a kol.: Dobývání ložisek. SNTL Praha, 1968 Neset,K. a kol.: Hornická příručka. SNTL Praha, 1973 Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1993

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Projektování otvírky ložiska pro hlubinné dobývání. 2. Dobývání uhelných ložisek komorováním, pilířováním a zátinkováním. 3. Projektování otvírky a přípravy pro dobývání stěnováním, základní operace ve stěnových porubech. 4. Dobývání mocných slojí v lávkách, s nadstropem a mezistropem. 5. Projektování otvírky a přípravy polostrmě a strmě uložených slojí, hlavní dobývací metody. 6. Dobývání slojí ohrožených důlními otřesy, průtržemi plynů a hornin, průvaly vod. 7. Projektování těžby v rudném hornictví, hlavní typy dobývacích metod, podmínky použití. 8. Srovnání výhod a nevýhod lomového dobývání vůči hlubinnému dobývání. Základní pojmy lomového dobývání. 9. Činitelé ovlivňující volbu exploatace ložisek lomovým způsobem, rozdělení výrobního procesu na lomech. 10. Rozpojování na lomech, hlavní typy mechanizačních prostředků, charakteristika použití. 11. Cyklická a kontinuální doprava na lomech. 12. Výsypkové a odvalové hospodářství lomů, mechanizace výsypkových prací. 13. Lomové dobývání v obtížných podmínkách. 14. Dobývání v kamenolomech, dobývání nesoudržných a sypkých surovin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner