542-0261/01 – Hornictví a ŽP (HŽP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit posluchače s vlivy dobývání ložisek na životní prostředí. Odpady hornické výroby a možnosti jejich využití. Likvidace a využití důlních vod. Ovlivnění biosféry důlním větráním. Řešení problematiky hluku a vibrací. Důlní škody a rekultivace. Možnosti využití vyrubaných prostor pro ukládání odpadů. Péče o životní prostředí při hornické činnosti na uhelných lomech i kamenolomech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá popise životního prostředí a jeho složek, vlivem hornictví na jednotlivé složky životního prostředí. Rozbor hornického provozu vede k definování toho, které vlivy jsou větší, které méně zásadní a jakým způsobem je možné je zmenšovat. Dále se předmět zabývá sanací a rekultivací území postižených těžbou nerostných surovin.

Povinná literatura:

Štýs: Rekultivace území postižených těžbou Herčík, Labčík: Ochrana životního prostředí, skriptum VŠB - TU Ostrava

Doporučená literatura:

Hummel, M.: Mining and Environment, Ostrava, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, legislativa ŽP, organizační struktura 2. Dopad hlubinné těžby na životní prostředí, vliv důlní činnosti na povrch , odvaly, poklesová kotlina 3. Ovlivnění krajiny způsobené povrchovou těžbou nerostných surovin 4. Pracovní prostředí a hygiena práce, fyzikální vlivy a ochrana proti nepříznivým účinkům na zdraví 5. Využití důlních prostor pro ukládání odpadů, likvidace odpadů, recyklace 6. Znečišťování ovzduší těžbou nerostných surovin, rozptyl, odlučování tuhých emisí 7. Likvidace důlních vod, způsoby čištění odpadních vod 8. Vlivy na ŽP způsobené likvidací důlních podniků, stará důlní díla, metan 9. Fosilní paliva, nové zdroje energie, druhotné energetické zdroje 10. Rizika ohrožení Žp při těžbě uranových rud při hlubinné a chemické těžbě 11. Jaderná energie, ukládání odpadů 12. Doprava vytěžených surovin, způsoby dopravy a jejich vliv na ŽP 13. Degradace půdy, termická desorbce 14. Rekultivace území devastované těžbou nerostných surovin Cvičení: 1. Zákon 123/98Sb. O životním prostředí 2. Rekultivace bývalého dolu Ostrava – exkurze 3. Ochrana přírody a krajiny 114/92Sb. 4. Měření hluku, vibrací, teploty, záření 5. Ovzduší 309/91 6. Monitoring znečištění ovzduší, exkurze - Hydrometeorologický ústav 7. Vodní zákon 14/98 8. Horní zákon ve vztahu k ŽP 9. Odpadové hospodářství v legislativě 10. Ochrana půdního fondu 231/99Sb. 11. Rekultivační práce v Ostravské průmyslové oblasti 12. Posuzování vlivů na ŽP - 244/92Sb. 13. Stavební zákon 14. Využití internetu v oblasti ŽP

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 8  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 32  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku