542-0281/02 – Odpady z těžby a zpracování surovin (OTZS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Kryl, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ČR se zvláštním zaměřením na odpady z těžby a využití nerostných surovin a základních vlastností vybraných druhů odpadů včetně technologií pro jejich možné využití nebo zneškodnění. Student umí zhodnotit technologické vlastnosti vybraných druhů odpadů a rámcově navrhnout schéma recyklace nebo jiného využití vybraných druhů odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s legislativou odpadů, výkladem výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a problematikou nakládání s průmyslovými odpady, vznikajícími v těžebním průmyslu a navazujících průmyslových odvětvích včetně jejich hodnocení z environmentálního hlediska. Zvláštní důraz je kladen na metody recyklace odpadů, jejichž cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. Používané metody jsou ilustrovány na vybraných typech průmyslových odpadů, včetně odpadních vod. Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením výpočtových úloh a laboratorními experimenty

Povinná literatura:

BOTULA, J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava,2013.ISBN 978-80-248-3319-4 BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003, ISBN 80-248-0495-6 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon) v aktuálním znění Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.

Doporučená literatura:

Hlavatá, M.: Odpadové hospodářství. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2006, str. 174, ISBN 80-248-0737-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Hlušiny a odpady vznikající v uhelném hornictví a neuhelném hornictví. 2. Využití hlušin z hornické činnosti a využívání odpadů v hlubinných dolech. 3. Využití hlušin a odpadů z těžeb a zužitkování surovin uhelných lomů. 4. Využití odpadů a odvalového hospodářství neuhelných lomů. 5. Možnosti využití důlních prostorů a lomových prostorů pro ukládání komunálních, průmyslových a toxických odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku