542-0290/06 – Počítačové praktikum (PP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
PRO0054 Ing. Rostislav Prokeš
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
ZID085 Ing. Martin Žídek, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu jsou teoretické znalosti v oblasti obecného užívání PC a základních programů pro běžné úkoly spojené s tvorbou dokumentů. Aplikace teoretických základů v praxi a nastavení základních uživatelských parametrů při užívání programového vybavení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět vychází se základů výpočetní techniky, s obsluhy počítačů a práce v síti. V rámci předmětu se učí pracovat s programy, které se využívají na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti, v běžném užívání, v praxi i ve vědecko-výzkumné činnosti. Využívají k tomu výpočetní techniku a programové vybavení laboratoře institutu, kde je jim umožněn přístup v rámci výuky i mimo výuku, kdy si mohou své znalosti zdokonalovat.

Povinná literatura:

PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365 : průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2303-7. KRUCZEK, Aleš. Microsoft Office Access 2007: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1608-1. NOVOTNÝ, Petr. CorelDRAW X4: praktická příručka. Praha: Grada Publishing, 2009. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-2746-2. ANDERSON, David Ray, Dennis J. SWEENEY a Thomas Arthur WILLIAMS. Modern business statistics with Microsoft Office Excel. 5th ed. Stamford: Cengage Learning, c2015. ISBN 978-1-305-08218-2.

Doporučená literatura:

KLATOVSKÝ, Karel. 333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. ISBN 978-80-7402-147-3. HYNDRÁK, Karel. Microsoft Office Project: hotová řešení. Brno: Computer Press, 2007. K okamžitému použití. ISBN 978-80-251-1681-4. BOYCE, Jim, PIERCE, John, ed. 2007 Microsoft Office system inside out. Redmond: Microsoft Press, c2007. Inside out. ISBN 978-0-7356-2324-8. BOUTON, Gary David. CorelDRAW X4: the official guide. New York: McGraw-Hill, c2008. ISBN 978-0-07-154570-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, závěrečný úkol na počítači.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Semestrální práce, prezentace zadaného tématu s použitím výpočetní techniky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Základní pojmy, základní operace s počítači, seznámení s el. komunikací všb 3. Základy MS Office – Word – tvorba nového dokumentu, nastavení nadpisů, vygenerování obsahu 4. Základy MS Office – Word – popis obrázků, resp tabulek a grafů v textu, práce s obrázky, křížové odkazy, seznamy obrázků, resp. tabulek a grafů 5. Základy MS Office – Word – stránkování textu pomocí oddílů, práce s oddíly, práce s editorem rovnic a tvorba rovnic 6. Základy MS Office – Excel – aplikování vzorců, relativních a absolutních odkazů, citlivostní analýza 7. Základy MS Office – Excel – tvorba tabulek, grafů a práce s grafy, převody do jiných programů 8. Základy MS Office – PowerPoint – základní pravidla pro tvorbu prezentace, tvorba prezentace 9. Základy grafického programu Corel DRAW X6 – tvorba obrázků a práce s programem (tvorba a čtení dokumentů z PDF) 10. Základy grafického programu Corel DRAW X6 – tvorba obrázků a práce s programem (tvorba a čtení dokumentů z PDF) 11. Přednes vlastních prezentací 12. Přednes vlastních prezentací 13. Závěrečný test na počítači – úprava dokumentu dle zadaných požadavků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních alespoň 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce viz lms.vsb.cz Nepovinná účast na cvičeních v rámci ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní