542-0292/02 – Hornické technologie (HT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hornické technologie a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty s celým profilem hornictví, zejména s jeho návazností na geomechaniku a její aplikací v dané oblasti. Rovněž je zde podána celá škála technologií dobývání včetně strojního a elektrotechnického zajištění. Toto se týká jak hlubinného dobývání, tak i povrchového. Studenti jsou seznámeni se všemi bezpečnostními aspekty hornické činnosti včetně legislativy a také s jejím technickým zabezpečením.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997 ISBN 80-7078-396-6, 282 s. Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3 Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz) ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.týdenik-hornik.cz)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základy geomechaniky, fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, mechanika horského masivu. 2. Právní normy a předpisy související s hornickou činností. 3. Základní pojmy hlubinného dobývání ložisek – otvírka, příprava, technologie hloubení, ražení. 4. Dobývání – dobývací metody a technologie. 5. Specifika dobývání – dobývací komplexy, strojní a elektrotechnické zabezpečení. 6. Anomální podmínky dobývání – otřesy, průtrže, průvaly vod atd. 7. Řešení anomálních podmínek z hlediska bezpečnosti, prognóza a prevence. 8. Detailní rozbor prognózních a preventivních metod – kategorizace z hlediska přístrojového a dalšího technického vybavení. 9. Základy lomového dobývání ložisek. 10. Systémy otvírky, základní technologie dobývání, dopravy zakládání. 11. Technické zabezpečení lomového dobývání v obtížných podmínkách. 12. Způsoby rekultivace a sanace území po lomovém dobývání. 13. Základy větrání a bezpečnosti na hlubinných a lomových provozech. 14. Celková charakteristika bezpečnostních opatření – protipožárních, protiotřesových, protiprůvalových atd. Technické zabezpečení této oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3911T001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku