542-0292/03 – Hornické technologie (HT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Václav Kryl, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hornické technologie a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty s celým profilem hornictví, zejména s jeho návazností na geomechaniku a její aplikací v dané oblasti. Rovněž je zde podána celá škála technologií dobývání včetně strojního a elektrotechnického zajištění. Toto se týká jak hlubinného dobývání, tak i povrchového. Studenti jsou seznámeni se všemi bezpečnostními aspekty hornické činnosti včetně legislativy a také s jejím technickým zabezpečením.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997 ISBN 80-7078-396-6, 282 s. Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3 Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz) ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.týdenik-hornik.cz)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Základy geomechaniky, fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, mechanika horského masivu. 2. Právní normy a předpisy související s hornickou činností. 3. Základní pojmy hlubinného dobývání ložisek – otvírka, příprava, technologie hloubení, ražení. 4. Dobývání – dobývací metody a technologie. 5. Specifika dobývání – dobývací komplexy, strojní a elektrotechnické zabezpečení. 6. Anomální podmínky dobývání – otřesy, průtrže, průvaly vod atd. 7. Řešení anomálních podmínek z hlediska bezpečnosti, prognóza a prevence. 8. Detailní rozbor prognózních a preventivních metod – kategorizace z hlediska přístrojového a dalšího technického vybavení. 9. Základy lomového dobývání ložisek. 10. Systémy otvírky, základní technologie dobývání, dopravy zakládání. 11. Technické zabezpečení lomového dobývání v obtížných podmínkách. 12. Způsoby rekultivace a sanace území po lomovém dobývání. 13. Základy větrání a bezpečnosti na hlubinných a lomových provozech. 14. Celková charakteristika bezpečnostních opatření – protipožárních, protiotřesových, protiprůvalových atd. Technické zabezpečení této oblasti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku