542-0296/01 – Basics of mining (ZH)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits7
Subject guarantorIng. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
KRY40 prof. Ing. Václav Kryl, CSc.
MIH30 Ing. Petr Michalčík
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 15+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Basics of Mining and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

The goal of the subject is to make students acquainted with the role of the base of mineral raw materials in the Czech Republic and altogether in the world, methods of exploitation of particular kinds of mineral raw materials for the purposes of their utilisation. Furthermore, the subject is to provide the basis of particular systems of underground and surface mining of deposits of mineral raw materials in the processes of mining, disintegration, transport and backfilling of worked out spaces and also in accompanying and auxiliary processes ensuring deposit exploitation itself.

Compulsory literature:

Žůrek P,: Basics of Mining VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005 ISBN 80-248-0800-5

Recommended literature:

=====================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Základní hornické pojmy, principy ekonomiky a legislativy v oblasti surovin. 2. Vyhledávání a průzkum ložisek, vlastnosti hornin a napěťové stavy v masivu. 3. Úkoly měřické služby na závodech pro těžbu surovin, měřická dokumentace. 4. Soubor činností, spojených s hlubinným dobýváním ložisek. 5. Otvírka a příprava ložisek různých typů k dobývání. 6. Základní principy používaných dobývacích metod a mechanizace porubů. 7. Způsoby ukončení těžby v dolech, jejich konzervace a likvidace. 8. Lomové dobývání užitkových surovin – otvírkové a těžební práce. 9. Mechanizační prostředky pro uhelné lomy, kamenolomy, štěrkovny a pískovny. 10. Odvodňování předpolí lomů a lomových provozů. 11. Geotechnologické metody dobývání tuhých ložisek. 12. Bezpečnost hornických provozů a ochrana zdraví při práci. 13. Ochrana životního prostředí při hornické činnosti. 14. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace terénů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 8  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 32  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.