542-0297/11 – Hornictví (H)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KRE0199 Ing. Vladimír Krenžel, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SEM0051 Ing. David Semančík
VOS0029 Ing. Jan Vostřez
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí úkolů a základní problematiky povrchového a hlubinného dobývání ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy hornických činností při dobývání uhelných, rudných, nerudních a stavebních nerostných surovin v ČR a ve světě hlubinným a povrchovým způsobem exploatace. V přehledu látky se posluchači seznámí s jednotlivými operacemi provázející hornickou činnost, tj. rozpojování, doprava, zakládání vytížených prostorů a zahlazením postexplotačních terénů sanacemi a rekultivacemi.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, Jiří, Václav KRYL, Vladimír PETROŠ a Vlastimil HUDEČEK. Základy hornictví. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 216 s. ISBN 80-248-0690-8. KRYL, Václav a Otakar VAVRUŠKA. Základy lomařství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, 74 s. ISBN 80-248-0048-9. SCHELLONG, Lubomír a Arnošt ŠEVČÍK. Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, 131 s. ISBN 978-80-248-1687-6. DARLING, Peter. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645.

Doporučená literatura:

FRIES,J.: Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava 2005, 195 stran, ISBN 80-248-0970-2. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), Praha, 1988. Vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb. v platném znění, o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, Praha, 1992. WILLIAM MOTT STEUART: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Exkurze, seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie hornictví a legislativa v oblasti hornictví 2. Klasifikace zásob, přehled hornické geologie 3. Důlní měřičtví a charekteristika základních důlních děl 4. Systémy otvírky hlubinných dolů a způsoby ražení důlních děl 5. Trhací práce na dolech, systematika dobývacích metod na uhelných dolech 6. Stěnování, druhy základky a její použití 7. Doprava na dolech 8. Hlubinné dobývání rudných a nerudných ložisek 9. Konzervace a likvidace dolů 10. Výhody povrchového dobývání, základní pojmy 11. Otvírkové práce na lomech, dobývání pomocí lopatových rýpadel 12. Dobývání pomocí kolesových a korečkových rýpadel, výsypky 13. Dobývání v kamenolomech, těžba nesoudružných hornin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na 70% cvičeních. Povinná účast na exkurzích. Povinnost omluvené neúčasti (lékařské potvrzení)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na 70% cvičeních. Povinná účast na exkurzích. Povinnost omluvené neúčasti (lékařské potvrzení)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní