542-0301/01 – Lomové dobývání nesoudržných hornin (LDNH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače systémy dobývání nesoudržných surovin suchou cestou a z vody.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s exploatací nesoudržných a sypkých nerostných užitkových surovin při lomovém dobývání na nerudních lokalitách ve štěrkovnách a pískovnách, volbou dobývacích metod stěnových a jámových lomů těžbou suchým způsobem resp. těžbou z vody, procesy při rozpojování, nakládání, technologické dopravy, případně zakládání odklizových hmot.

Povinná literatura:

Kryl,V., Vavruška,O. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1997 Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II., SNTL Praha, Praha, 1988, 172 s.

Doporučená literatura:

Kryl,V., Vavruška,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání ložisek, ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1998, 202 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Výskyt, lokalizace a charakteristika nesoudržných a nerostných surovin. 2. Podmínky a zvláštnosti ovlivňující dobývání, stability řezů a vedení porubních front. 3. Základní báňsko-technické parametry stěnových a jámových štěrkopískoven a pískoven. 4. Skrývkové a zemní práce na ložisku. 5. Systémy těžebních, transportních, zakládajících a pomocných prací na stěnových a jámových lokalitách. 6. Charakteristika těžebních lokalit, dle umístění ložisek a hladiny podzemní vody. 7. Technologie dobývání písků a štěrkopísků na stěnových a jámových lomech nad úrovní spodní hladiny vody – těžba suchou cestou. 8. Technologie dobývání nesoudržných surovin v jámových lomech z vody těžebními stroji ze břehu. 9. Technologie dobývání nesoudržných surovin v jámových lomech na vodních plochách plovoucími rýpadly. 10. Technologická doprava vytěžené suroviny suchou cestou. 11. Technologická doprava suroviny vytěžené z vody. 12. Elevace, vykládka dopravované suroviny. Zařízení a funkce přístavu. 13. Pomocné a doplňkové práce v závislosti na ostatních technologických procesech. 14. Vodní, kalové a odvalové hospodářství. Zahlazení lomové činnosti a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku