542-0303/02 – Modelování a simulace lomových situací (MSLS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je, aby student chápal, že báňským provozem je systém a jaké má podsystémy, dále by měl student využít výpočetní technika v prostředí lomového provozu. Ve vybraném software je student schopen vytvořit model, např. geologický model těženého ložiska.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Uvedený předmět se postupně zabývá popisem těžebního závodu, případně jeho zpracovatelkých částí a také postupně určuje v jakých částech takového podniku je možné využít modelování a simulace. Studenti se věnují obecně tématu modelování a také různým programovým aplikacím, které je možné uplatnit. V rámci výuky jsou studenti podrobněji seznámeni s vybraným software a to tak, že absolvují řešení konkrétního úkolu.

Povinná literatura:

BURÝ, Alois, Oldřich KODYM a Vladimír KEBO. Automation of mining processes. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0815-3. KEBO, Vladimír a Oldřich KODYM. Virtuální realita a řízení procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava ve vydavatelství Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-361-6. KRYL, Václav a Petr PEROUTKA. Příprava výroby a projekce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-265-X. LAGNIKA, S. B. Mondoukpè, Robert HAUSLER a Mathias GLAUS. Modeling or dynamic simulation: a tool for environmental management in mining? Journal of Integrative Environmental Sciences [online]. 2017, 14(1), 19-37 [cit. 2021-02-26]. ISSN 1943-815X. Dostupné z: doi:10.1080/1943815X.2017.1294607

Doporučená literatura:

NEUSTUPA, Zdeněk. Využití virtuální reality při řízení lomu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 63-71. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická a. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000, 46(2), 71-79. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 53-61. ISSN 0474-8476. internetové stránky výrobců software: www.maptek.com, www.mincom.com, www.atlasltd.cz, www.surpac.com Manuály k programům Geologický, objemový a báňský model,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základni pojmy, formulace systémové úlohy. 2. Lomový závod jako systém, podsystémy. 3. Simulace systému, počítačový model, fáze simulačního procesu. 4. Teoretické počítačové modely. 5. Metoda přímého programování a další metody. 6, 7. Programy používané k modelování v hornictví, Minescape, Maptek ap.. 8, Digitalizace mapových podkladů 9, 10. 11. Geologický a objemový model lomu - simulace provozních situací v numerických a grafických výstupech ložiska, řezy, izolinie, výpočty kubatur. 12, 13. Báňský model lomu – báňské plochy, prostorová omezeni těžebních postupů vč. simulace generálních a závěrných lomů. 14. Využití při projekci, plánování a řízení těžeb a odbytu surovin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.