542-0303/05 – Modelování a simulace lomových situací (MSLS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámení s báňským provozem jako se systémem a jeho podsystémy, dále je student seznámen s tím, v jakých situacích se výpočetní technika v prostředí lomového provozu používá, či dá použít. Ve vybraném software je student schopen vytvořit model, např. geologický model těženého ložiska.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní pojmy formulace systémové úlohy. Lomový závod jako systém, podsystémy. Simulace systému, počítačový model, fáze simulačního procesu. Teoretické počítačové modely. Metoda přímého programování a další metody. Geologický a objemový model lomu - simulace provozních situací v numerických a grafických výstupech ložiska - řezy, izolinie, výpočty kubatur. Báňský model lomu - báňské plochy, prostorová omezení těžebních postupů vč. simulace generálních a závěrných svahů lomů. Využití při projekci, plánování a řízení těžeb a odbytu surovin.

Povinná literatura:

www.maptek.com, www.mincom.com, www.atlasltd.cz, www.surpac.com, Manuály k programům Geologický, objemový a báňský model, Kryl, V., Peroutka, P.: Příprava výroby a projekce, ES VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1995

Doporučená literatura:

https://www.minewiki.org/index.php/The_stages_of_mine_design

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základni pojmy, formulace systémové úlohy. 2. Lomový závod jako systém, podsystémy. 3. Simulace systému, počítačový model, fáze simulačního procesu. 4. Teoretické počítačové modely. 5. Metoda přímého programování a další metody. 6, 7. Programy používané k modelování v hornictví, Minescape, Maptek ap.. 8, Digitalizace mapových podkladů 9, 10. 11. Geologický a objemový model lomu - simulace provozních situací v numerických a grafických výstupech ložiska, řezy, izolinie, výpočty kubatur. 12, 13. Báňský model lomu – báňské plochy, prostorová omezeni těžebních postupů vč. simulace generálních a závěrných lomů. 14. Využití při projekci, plánování a řízení těžeb a odbytu surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku