542-0303/06 – Modelování a simulace lomových situací (MSLS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je, aby student chápal, že báňským provozem je systém a jaké má podsystémy, dále by měl student využít výpočetní technika v prostředí lomového provozu. Ve vybraném software je student schopen vytvořit model, např. geologický model těženého ložiska.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Uvedený předmět se postupně zabývá popisem těžebního závodu, případně jeho zpracovatelkých částí a také postupně určuje v jakých částech takového podniku je možné využít modelování a simulace. Studenti se věnují obecně tématu modelování a také různým programovým aplikacím, které je možné uplatnit. V rámci výuky jsou studenti podrobněji seznámeni s vybraným software a to tak, že absolvují řešení konkrétního úkolu.

Povinná literatura:

BURÝ, Alois, Oldřich KODYM a Vladimír KEBO. Automation of mining processes. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0815-3. KEBO, Vladimír a Oldřich KODYM. Virtuální realita a řízení procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava ve vydavatelství Montanex, 2011. ISBN 978-80-7225-361-6. KRYL, Václav a Petr PEROUTKA. Příprava výroby a projekce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-265-X. LAGNIKA, S. B. Mondoukpè, Robert HAUSLER a Mathias GLAUS. Modeling or dynamic simulation: a tool for environmental management in mining? Journal of Integrative Environmental Sciences [online]. 2017, 14(1), 19-37 [cit. 2021-02-26]. ISSN 1943-815X. Dostupné z: doi:10.1080/1943815X.2017.1294607

Doporučená literatura:

NEUSTUPA, Zdeněk. Využití virtuální reality při řízení lomu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 63-71. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická a. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000, 46(2), 71-79. ISSN 0474-8476. NEUSTUPA, Zdeněk. Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(2), 53-61. ISSN 0474-8476. internetové stránky výrobců software: www.maptek.com, www.mincom.com, www.atlasltd.cz, www.surpac.com Manuály k programům Geologický, objemový a báňský model,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a obhajoba vybraného tématu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základni pojmy, formulace systémové úlohy. 2. Lomový závod jako systém, podsystémy. 3. Simulace systému, počítačový model, fáze simulačního procesu. 4. Teoretické počítačové modely. 5. Metoda přímého programování a další metody. 6. Programy používané k modelování v hornictví - české 7. Programy používané k modelování v hornictví - zahraniční 8. Digitalizace mapových podkladů 9. Geologický model – práce s vrty 10. Geologický model – práce s řezy a isoliniemi 11. Geologický model – výpočty kubatur 12. Báňský model lomu – báňské plochy, prostorová omezeni těžebních postupů 13. Báňský model lomu – simulace generálních a závěrných svahů 14. Využití při projekci, plánování a řízení těžeb a odbytu surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná. Je dovolena max 30% omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrálních prací. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Absolvování ústního zhodnocení splněných zadaných semestrálních prací a písemného testu. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.