542-0305/04 – Systems of Deposit Development and Preparation (SOPL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is learn listener systems open and disposition deposit before their exploitation. Part of education is projection those problems for function designer HČ and ČPHZ.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Students will acquire the knowledge of methods of development and exploitation itself of deposits of mineral raw materials in underground and surface mining. Last but not least, attention will be paid to removing the impacts of mining on the landscape environment.

Compulsory literature:

DARLING, P.: SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645. B.A. Kennedy.: Surface Mining - 2nd ed.. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990 - xi, 1194 s. : il., mapy ISBN 0-87335-102-9 (váz.)978-0-87335-102-7

Recommended literature:

Žůrek,P.: Planning and Designing of Mines VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005 ISBN 80-248-0818-8

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Legislativa ve vztahu k otvírce a přípravě a typy ložisek užitkových surovin. 2. Důlně-geologická situace v dobývacím prostoru, její hodnocení a dokumentace. 3. Zásoby užitkové suroviny v ložisku. 4. Hodnocení možnosti otvírky hlubinného ložiska z povrchu. 5. Zakládání pater ve vztahu k úložním poměrům a typu ložiska. 6. Rozčlenění a příprava na patře pro dobývání černo a hnědouhelných ložisek vč. lignitu. 7. Vytváření těžebních bloků a panelů pro dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových. 8. Výpustné systémy jako součást přípravných prací. 9. Účel, význam a profily rozčleňovacích a přípravných důlních děl. 10. Hlavní zásady pro otvírku lomu na ložiscích všech typů. 11. Možné způsoby otvírky lomů. 12. Vytváření otvírkových zářezů při dopravě kontinuální i cyklické. 13. Parametry jednotlivých řezů a způsoby jejich výpočtu, stanovení kapacity lomu. 14. Výsypky – volba místa založení, způsoby vytváření a základní parametry.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R001) Mining Surveying K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner