542-0305/05 – Systémy otvírky a přípravy ložisek (SOPL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače systémy otvírky a přípravy ložisek před jejich exploatací. Součástí výuky je projektování této problematiky pro funkci projektanta HČ a ČPHZ.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá otvírkou a přípravou ložisek užitkových surovin k dobývání ve vztahu k hlubinnému i povrchovému hornictví. Obecná část se zabývá legislativou, spojenou s danou problematikou a hodnocením důlně-geologické situace na daném ložisku. V části hlubinné hornictví bude probrán soubor otázek počínaje otvírkou ložiska z povrchu a konče možnými soubory přípravných prací. V souvislosti s povrchovým hornictvím bude položen důraz na možné způsoby otvírky pro ložiska různých typů, vytváření zářezů a výsypkové hospodářství.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V.: Systémy otvírky a přípravy ložisek. Institut hornického inženýrství HGF VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 2000, str. 87 GRYGÁREK, J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. 3. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2219-8. KRYL, V., VAVRUŠKA. O.:Základy lomařství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0048-9. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem v platném znění, Praha, 1988.

Doporučená literatura:

Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů,Praha, 1988. předpisy. KRYL, V., JISKRA. J:Technologie lomového dobývání uhelných ložisek. Ostrava ; Sokolov: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0831-5. ČERNÝ, Ivo, ed. Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. ISBN 80-7342-016-3. KAFKA, Jan, ed. Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Anagram, 2003. ISBN 80-86331-67-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test,semestr.práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Legislativa ve vztahu k otvírce a přípravě a typy ložisek užitkových surovin. 2. Důlně-geologická situace v dobývacím prostoru, její hodnocení a dokumentace. 3. Zásoby užitkové suroviny v ložisku. 4. Hodnocení možnosti otvírky hlubinného ložiska z povrchu. 5. Zakládání pater ve vztahu k úložním poměrům a typu ložiska. 6. Rozčlenění a příprava na patře pro dobývání černo a hnědouhelných ložisek vč. lignitu. 7. Vytváření těžebních bloků a panelů pro dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových. 8. Výpustné systémy jako součást přípravných prací. 9. Účel, význam a profily rozčleňovacích a přípravných důlních děl. 10. Hlavní zásady pro otvírku lomu na ložiscích všech typů. 11. Možné způsoby otvírky lomů. 12. Vytváření otvírkových zářezů při dopravě kontinuální i cyklické. 13. Parametry jednotlivých řezů a způsoby jejich výpočtu, stanovení kapacity lomu. 14. Výsypky – volba místa založení, způsoby vytváření a základní parametry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Projekt Projekt 15  8
                Písemka Písemka 18  9
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku