542-0306/04 – Hornictví II (H II)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je obeznámení posluchačů s problematikou JKS a technologií dobývání při výskytu anomálních podmínek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s významem surovinové nerostné základny v české republice a rámcově i ve světě, způsoby exploatace jednotlivých druhů nerostných surovin pro účely jejich využití. Obsahem předmětu je dále seznámení se základy jednotlivých systémů hlubinného dobývání ložisek surovin v procesech dobývání, rozpojování, dopravy a zakládání vydobytých prostorů a také doprovodných a pomocných procesech zajišťujících vlastní exploataci ložisek.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V. a kol.: Základy hornictví. Skriptum IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1999, ISBN-80-7078-613-2, s. 216 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek. Skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997,ISBN 80-7078-396-6, s. 282 Klimecký,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II. Učebnice – SNTL Praha, Praha, 1988, s. 288 Vavro,M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, 1993 Grygárek,J.: Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových ložisek. ES VŠB Ostrava, 1995

Doporučená literatura:

Grygárek,J.: Hlubinné dobývání nerudných a stavebních nerostných surovin, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-393-1, 86 s. Trnka,O., Balla,L., Herel,J.: Hlubinné dobývání rudných a nerudných ložisek, SNTL/ALFA Praha, 1969 Hornická příručka, díl II, kap. 16, SNTL/ALFA Praha, 1973

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Problematika hlubinného a lomového dobývání užitkových surovin v ČR a ve světě. 2. Systémy lomového dobývání a jeho základní pojmy. 3. Dobývání pomocí cyklicky pracujících rýpadel a zařízení. 4. Kontinuální systém dobývání, technologické celky. 5. Doprava na lomech, lodní doprava. 6. Dobývání na kamenolomech, bloková těžba, těžba z vody. 7. Výsypkové a odvalové hospodářství na lomech, odvodňování lomů. 8. Soubor činností spojených s hlubinným dobýváním ložisek. 9. Možné způsoby otvírky ložiska z povrchu, patrová otvírka. 10. Přípravné práce v hlubinném hornictví uhelném i rudném. 11. Systematika dobývacích metod pro uhelná ložiska a technologické procesy v porubech. 12. Systematika dobývacích metod pro rudná ložiska a zvláštnosti v technologických procesech a porubech. 13. Možné způsoby snižování účinků hlubinného dobývání ložisek na povrch. 14. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace a rekultivace terénů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok