542-0312/02 – Ochrana ŽP při lomovém dobývání (OŽPLD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka a osvojení si problematiky zásad ekologie při lomovém dobývání a její uplatnění v praxi při dodržení legislativy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač se seznamuje a rozvíjí poznatky o péči a ochraně životního prostředí při exploataci stavebních nerostných surovin ve sférách, které jsou těžbou ohrožovány – litosféře, pedosféře, hydrosféře a atmosféře.

Povinná literatura:

Herčík,M. a kol.: Ochrana životního prostředí, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, 1994 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, In: kap. 12-14, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Pech,K. a kol.: Ochrana životního prostředí, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993 Kryl,V., Frohlich,E.,Sixta,J: Zahlazení hornické činnosti a rekultivace, skriptum VŠB - TU Ostrava, Most, 2002,80str.

Doporučená literatura:

Štýs: Rekultivace území postižených těžbou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Ekologie a životní prostředí. 2. Péče o životní prostředí a řízení ochrany životního prostředí. 3. Důsledky změn zhoršování ŽP. 4. Hlavní právní předpisy vázající se k problematice ŽP. 5. Litosféra a její ovlivnění těžební činností. 6. Pedosféra a její ovlivnění lomovou činností. 7. Hydrosféra a její ovlivnění lomovou činností. 8. Atmosféra a její ovlivnění lomovou činností. 9. Odpadové hospodářství, kategorizace odpadů, úložiště. 10. Hlavní zdroje odpadů při těžbě a zpracování stavebních nerostných surovin. 11. Význam sanačních a rekultivačních prací pro ŽP. 12. Mechanizace a prostředky pro sanační a rekultivační práce. 13. Sanační práce a technicko-ekonomická etapa rekultivací v terénech postižených povrchovou těžbou užitkových nerostů. 14. Biologicko-ekonomická etapa při rekultivačních pracích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.