542-0316/03 – Quarries Conservation and Liquidation (KaLL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Posluchač se seznámí se základními požadavky při konzervaci a likvidaci lomových provozů vyplývajícími ze zákona a zákonných norem s problémem souvisejícími, včetně nutných grafických náležitostí.

Compulsory literature:

1. Horní zákon a zákony související. 2. Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek. 3. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestral project

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Course Syllabus: 1st The basic objectives and content of the project plan of conservation and liquidation of refraction. 2nd The basic legislation is binding to the closure of quarries. 3rd Basic inform. data - geological, storage, quantitative, etc. 4th Safety, technical, technological, construction, environmental, etc. data. 5th Remediation work associated with the disposal quarries inc. graphic documentation. 6th Disposal of residual pits and mining-technical phase of reclamation.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner