542-0320/01 – Legal Provision for blasting (PPTP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
DOC43 Ing. Milan Dočkal
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject contents the summary of legislation and technical norms in the problems of blasting works in mining. The purpose of this subject is to inform students about obligatory regulations and the legal principles of blasting regulations. It is based in the Czech Republic on the actual low Exploitation and Mining Act nr. 61/88 and on the obligatory ordinance of State Mining Authority nr. 72/88 about Application of blasting materials in mining. Besides of it the subject contents the summary of other relevant legislation.

Compulsory literature:

-Zákon č. 61/1988 Sb. (v platné znění) -Vyhláška ČBU č. 72/1988 Sb. (v platném znění) -Dojčár – Horký - Kořínek

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Právní definice výbušin -Charakteristické znaky trhavin, třaskavin, střelivin a výbušných pyrotechnických směsí -Přípustnost výroby výbušin -Uvádění výbušin a pomůcek do oběhu, jejich nabývání a evidence -Doprava, přenášení a skladování výbušin -Povolování trhacích prací -Přípustnost ohňostrojných prací -Přehled předpisů o výbušinách a trhacích prací -Předepsaný rozsah a náležitosti dokumentace trhacích prací -Zajištění bezpečnosti při trhacích prací -Odborná způsobilost osob, pracujících s výbušninami -Předepsané zásady provádění trhacích prací -Selhávky a jejich likvidace -Vymezení rozsahů trhacích prací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner