542-0322/01 – Mining Legislation and Safety Regulations (HPBP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
DOC43 Ing. Milan Dočkal
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to create the ability of students to analyse and to judge of aplication of information in the field of mining legislation and safety regulations

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The purpose of this subject is to outline to students the legal principles of mining low - whether they will be mining eng., geologists, minerals surveyors or other specialists in general practice. It is based on the three actual low in the Czech mining industry - Mining Act nr. 44/88, Exploitation and Mining Act nr. 61/88, Geological Act nr. 62/88. Beside of it the subject contents the summary of other mining leg. and its appl..

Compulsory literature:

Adamus,A.: Mining Law, VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0819-6. Statute book of CZ : 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 22/1989 Sb., 26/1989 Sb, Relevant safety rules of Statute book of CZ

Recommended literature:

Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Integrace státu do hornictví - Státní báňská správa, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo ŽP ·Předpisy v oblasti horního práva, hlavní okruhy. ·Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v právních normách nejvyšší právní síly ·Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ·Horní zákon, hlavní okruhy, dodatky ·Horní zákon - nerostné bohatství, nerosty, ložiska, povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska, oznamovací povinnost ·Hospodárné využívání výhradních ložisek, povolování a ohlašování hornické činnosti ·Plán otvírky a přípravy dobývání ·Úhrady a finanční rezervy související s hornickou činnosti a využití těchto prostředků. ·Odborná způsobilost v oblasti hornictví, udělování osvědčení o odborné způsobilosti,oprávnění a povolení v oblasti hornictví ·Legislativní postup při schvalování činnosti v oblasti hornictví ·Přehled bezpečnostních předpisů v hornictví ·Příslušný bezpečnostní předpis podle zaměření studijního oboru ·Příklady legislativních požadavků v oblasti hornictví v EU, USA

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner