542-0325/03 – Řešení větrních sítí (ŘVS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

==============================

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam řešení sítí pro praxi. Neiterační metody řešení větrních sítí - metoda transformace sítě podle odporů, metoda Hardy-Crossova. Základní poznatky teorie grafů - větrní síť jako ohodnocený graf, cirkulační a tokové sítě. Důležité útvary ve větrní síti – toky, cesty, kostra sítě, primární a sekundární větve, systémy smyček – a jejich využití. Znázorňování větrních sítí, makroskopická charakteristika sítě a její využití k optimalizaci větrání. Dále viz. osnova předmětu.

Povinná literatura:

1.Otáhal, A., Míček, D.:Řešení větrních sítí, skripta VŠB-TU Ostrava, 1997 2.Otáhal, A., Míček, D.:Metody řešení větrních sítí, skripta VŠB-TU Ostrava, 1996 3.Otáhal, A. et al.:Bánske vetranie, Alfa Bratislava, 1993 4.Hájek, L, Faster, P.:Důlní záchranářství, SNTL Praha, 1997 5.Demel, J.:Grafy, SNTL Praha, 1988

Doporučená literatura:

=========================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

======================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

======================================

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku