542-0325/04 – Řešení větrních sítí (ŘVS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

==============================

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s řešením větrních sítí, a to jak s matematickýcm, tak i grafickým a zároveň pochopit základní fukgování zákonů uzlů a smyček. Samotné řešení větrních sítí je možné aplikovat nejen na větrání, ale na pohyb jakékoli kapaliny (média) uvnitř uzavřené sítě.

Povinná literatura:

Otáhal, A., Míček, D.:Řešení větrních sítí, skripta VŠB-TU Ostrava, 1997 Otáhal, A., Míček, D.:Metody řešení větrních sítí, skripta VŠB-TU Ostrava, 1996 PROKOP, P.; ZAPLETAL, P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava. McPherson, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications)

Doporučená literatura:

Demel, J.: Grafy, SNTL Praha, 1988 Hájek, L, Faster, P.:Důlní záchranářství, SNTL Praha, 1997 Míček, D.: "Ventilation and Air Conditioning of Mines and Quarries"; syllabus, VSB-TUO 2005, ISBN 80-248-0812-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování zadaného programu, písemná a ústní část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na přednáškách a cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky 2. Rozdělení větrních sítí 3. Metody řešení větrních sítí 4. Kompresibilní výpočty větrních sítí 5. Nekopresibilní výpočty větrních sítí 6. Tlakové zdroje působící ve větrní síti 7. Ventilátory 8. Mamtematické vyjádření pracovní charakteristiky 9. Přirozený tlakový spád 11. Stanovení a výpočet přizozeného tlakového spádu 12. Grafické znázornění řešení větrních sítí 13. Grafické řešení odvětratelných délek lutnových tahů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.