542-0326/01 – Klimatizace dolů (kldol)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí a pochopení mikroklimatických podmínek hlubokých dolů a jejich řešení. Cílem je výpočtem chladícího výkonu a stanovením technických prostředků pro strojní chlazení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku obtížných mikroklimatických podmínek hlubokých dolů a jejich řešení. Zabývá se parametry důlního mikroklimatu, jejich měřením, vyhodnocením a normováním, zdroji tepla v důlním prostředí, teplotními a termodynamickými změnami důlních větrů, výpočtem chladícího výkonu a stanovením technických prostředků pro strojní chlazení. 1. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. 2. Riziko nevhodného mikroklimatu, působení mikroklimatu na člověka. 3. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 4. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek. 5. Tepelné a teplotní bilance dolu. 6. Zdroje oteplování ochlazování větrů. 7. Stupeň klimatické obtížnosti, výzkum teplotních polí hlubinných dolů. 8. Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). 9. Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. 10. Teplotní změny v separátních větraných dílech. 11. Termodynamické změny důlních větrů v hlubokých dolech 12. Výpočet chladícího výkonu 13. Technické prostředky chlazení důlních větrů 14. Projekt klimatizace dolů.

Povinná literatura:

Šiška, f. et al.: Bánske vetranie, Alfa Bratislava, 1993 Brudník, A.: Základy důlní klimatizace, SNTL, Praha 1985. Otáhal, A.: Klimatizace hlubinných dolů, VŠB-TU Ostrava, 1988 Prokop, P.: Klimatizace a technika bezpečnosti, VŠB-TU Ostrava, 1987 Langley, B.: Refrigeration and Air Conditioning, Prentice-Hall, New Jersey, 1986

Doporučená literatura:

Brudník, A.: Klimatizace dolů, SNTL Praha, 1978

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů 2.Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3.Tepelné a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4.Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti oddělení IBI, spolupráce s ÚG AV ČR 5.Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6.Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7.Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8.Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9.Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10.Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11.Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12.Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13.Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14.Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 16  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 17  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku