542-0326/05 – Klimatizace dolů (kldol)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí a pochopení mikroklimatických podmínek hlubokých dolů a jejich řešení. Cílem je výpočtem chladícího výkonu a stanovením technických prostředků pro strojní chlazení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku obtížných mikroklimatických podmínek hlubokých dolů a jejich řešení. Zabývá se parametry důlního mikroklimatu, jejich měřením, vyhodnocením a normováním, zdroji tepla v důlním prostředí, teplotními a termodynamickými změnami důlních větrů, výpočtem chladícího výkonu a stanovením technických prostředků pro strojní chlazení.

Povinná literatura:

Šiška, f. et al.: Bánske vetranie, Alfa Bratislava, 1993 Brudník, A.: Základy důlní klimatizace, SNTL, Praha 1985. Otáhal, A.: Klimatizace hlubinných dolů, VŠB-TU Ostrava, 1988 Langley, B.: Refrigeration and Air Conditioning, Prentice-Hall, New Jersey, 1986

Doporučená literatura:

Brudník, A.: Klimatizace dolů, SNTL Praha, 1978 Prokop, P.: Klimatizace a technika bezpečnosti, VŠB-TU Ostrava, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování prohgramů, záverečný test

E-learning

Další požadavky na studenta

semestrální práce z klimatizace,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. 2. Riziko nevhodného mikroklimatu, působení mikroklimatu na člověka. 3. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 4. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek. 5. Tepelné a teplotní bilance dolu. 6. Zdroje oteplování ochlazování větrů. 7. Stupeň klimatické obtížnosti, výzkum teplotních polí hlubinných dolů. 8. Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). 9. Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. 10. Teplotní změny v separátních větraných dílech. 11. Termodynamické změny důlních větrů v hlubokých dolech 12. Výpočet chladícího výkonu 13. Technické prostředky chlazení důlních větrů, Projekt klimatizace dolů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní