542-0333/03 – Bezpečnostní a právní problematika hornictví (BPPH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB044 JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí předpisů souvisejících s problematikou hornictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zevrubně zabývá právními instituty horního práva (organizace, těžební práva, osvědčení, oprávnění, povolení, důlní škody a odškodňování aj.). Předmět se dále souhrnně zabývá opařeními a prevencí k ochraně života a zdraví pracovníků včetně ochrany materiálních hodnot. V tématických okruzích jsou řešeny oblasti ochrany lidského zdraví a společensko-ekonomických zájmů. Oblast legislativy hornictví a pracovněprávních vztahů.

Povinná literatura:

Makárius, R.: Horní zákon, Anagram, Ostrava, 2012, ISBN 978-80-7342-237-0. Makárius, R., Luks, J.: Horní právo II – stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb. a k zákonu č. 61/1988 Sb., Montanex, Ostrava 2005, ISBN: 80-7225-197-X. Makárius, R., Luks, J.: Horní právo – stanoviska k zákonu č. 44/1988 Sb. a k zákonu č. 61/1988 Sb., Montanex, Ostrava 1999, ISBN: 80-7225-031-X. Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Doporučená literatura:

Šeděnka, K.: Horní a související předpisy v otázkách a odp., Montanex, Ostrava 2006. Makárius, R.: České horní právo, díl 1. Montanex, Ostrava 1999, ISBN: 80-7225-033-7. Makárius, R.: České horní právo, díl 2. Montanex, Ostrava, ISBN: 80-7225-038-8. Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce, závěrečný test s dopňující otázkou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základních pojmů z horního zákona a vybraných vyhlášek

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Státní báňská správa a státní odborný dozor -Horní zákon a způsob ochrany nerostného bohatství ČR -šetření nedodržování aplikace Horního zákona v souvislosti ložiskovým průzkumem, výstavbou důlních závodů a ochranou povrchových oblastí -pracovní úrazy -ochrana životního prostředí -úprava nerostných surovin -Báňská záchranná služba -odvaly a ukládání vytěžených surovin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní