542-0334/02 – Větrání dolů a podzemních děl (VDPD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE0199 Ing. Vladimír Krenžel, Ph.D.
VOS0029 Ing. Jan Vostřez
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamicky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Studenti umí charakterizovat legislativní požadavky na větrání a bezpečnost důlních a podzemních děl, dokáží se podílet na zpracování příslušné technické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Studenti umí charakterizovat legislativní požadavky na větrání a bezpečnost důlních a podzemních děl, dokáží se podílet na zpracování příslušné technické dokumentace.

Povinná literatura:

PROKOP, P.; ADAMUS, A.; MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.; ZAPLETAL, P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava. McPherson, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications)

Doporučená literatura:

OTÁHAL, A.: Důlní větrání, VŠB – TU Ostrava, 1992. ŠIŠKA, F.: Banské vetranie, ALFA, 1993, ISBN 80-05-01132-6 PROKOP, P.: Důlní degazace, VŠB – TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1938-9 HARMAN, H. L.: Mine ventilation and Air Conditionin. Klieger Publising Company, Florida, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, test, vypracování zadaných programů, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, semestrální projekt

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Důlní aerologie – členění důlních větrů, základní složky důlních větrů, příměsi důlních větrů 2. Důlní aerodynamika – zákon proudění větrů, systémy větrání dolů, typy větrních proudů, základní zákony důlního větrání 3. Mikroklima důlních pracovišť, prašnost, tepelná bilance dolu 4. Aerodynamický odpor důlních děl – odpor třecí, čelní a místní, základní parametry pro výpočty 5. Hlavní důlní větrání (umělé a přirozené), hlavní ventilátory a výpomocné ventilátory 6. Separátní větrání a ventilátory separátního větrání 7. Aktivní a pasivní regulace větrní sítě 8. SVO, schémata větrání, výpočet větrní sítě 9. Větrní rozvaha dolu včetně mapové dokumentace 10. Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání 11. Základy klimatizace dolů a degazace 12. Bezpečnostní rizika spojené s větráním dolů a lomů 13. Inovace látky, novinky z konkurencí a seminářů a z vědecko–výzkumné činnosti fakulty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní