542-0334/03 – Větrání dolů a podzemních děl (VDPD)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamicky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Studenti umí charakterizovat legislativní požadavky na větrání a bezpečnost důlních a podzemních děl, dokáží se podílet na zpracování příslušné technické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá větráním hlavním a výpomocným, dále větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku příslušných výpočtů pro doly, tunely a velkoprostorová podzemní díla. Z hlediska bezpečnosti pak řešením požární ochrany tunelů a velkoprostorových podzemních děl. Studenti umí charakterizovat legislativní požadavky na větrání a bezpečnost důlních a podzemních děl, dokáží se podílet na zpracování příslušné technické dokumentace.

Povinná literatura:

PROKOP, P.; ADAMUS, A.; MALÍČEK, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů, učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.: Větrání, degazace a klimatizace dolů II., učební texty VŠB - TU Ostrava, 2007. PROKOP, P.; ZAPLETAL, P.: Větrání dolů a lomů, skriptum 2013, VŠB-TU Ostrava. McPherson, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications)

Doporučená literatura:

OTÁHAL, A.: Důlní větrání, VŠB – TU Ostrava, 1992. ŠIŠKA, F.: Banské vetranie, ALFA, 1993, ISBN 80-05-01132-6 PROKOP, P.: Důlní degazace, VŠB – TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1938-9 HARMAN, H. L.: Mine ventilation and Air Conditionin. Klieger Publising Company, Florida, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, test, vypracování zadaných programů, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, semestrální projekt

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Důlní aerologie – členění důlních větrů, základní složky důlních větrů, příměsi důlních větrů 2. Důlní aerodynamika – zákon proudění větrů, systémy větrání dolů, typy větrních proudů, základní zákony důlního větrání 3. Mikroklima důlních pracovišť, prašnost, tepelná bilance dolu 4. Aerodynamický odpor důlních děl – odpor třecí, čelní a místní, základní parametry pro výpočty 5. Hlavní důlní větrání (umělé a přirozené), hlavní ventilátory a výpomocné ventilátory 6. Separátní větrání a ventilátory separátního větrání 7. Aktivní a pasivní regulace větrní sítě 8. SVO, schémata větrání, výpočet větrní sítě 9. Větrní rozvaha dolu včetně mapové dokumentace 10. Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání 11. Základy klimatizace dolů a degazace 12. Bezpečnostní rizika spojené s větráním dolů a lomů 13. Inovace látky, novinky z konkurencí a seminářů a z vědecko–výzkumné činnosti fakulty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2024/2025 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.