542-0336/05 – Úprava užitkových surovin (ÚUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Dagmar Čechová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dagmar Čechová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí, rud, nerudních nerostných surovin a odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Úprava užitkových surovin je soubor procesů, navazujících bezprostředně na fázi jejich dobývání a získávání. Slouží k obohacení vytěžené suroviny užitkovou složkou tak, aby byla tato surovina dále využitelná či zpracovatelná. Procesy používané při úpravě surovin jsou dnes z velké části používány rovněž při recyklaci nejrůznějších druhů odpadů.Posluchači jsou seznámeni se základními procesy, používanými při úpravě uhlí,rud,nerudních nerostných surovin a odpadů

Povinná literatura:

Dinter,O.: Základy úpravy uhlí a rud,SNTL Praha 1966 Bláhová,O a kol.: Fyzikální rozdružovací procesy I. Skripta VŠB Ostrava Cagaš,Z.: Fyzikální rozdružovací procesy II.Skripta VŠB Ostrava Dinter,O.: Drcení a mletí nerostných surovin Nováček,J.: Technologie úpravy uhlí I,II. Skripta VŠB-TU Ostrava Kozák,J.;Botula,J.: Úpravnická technologická analýza.Skripta VŠB Ostrava Špaldoň,F.: Úprava nerastných surovin,Alfa Bratislava 1986 J. Vidlář , O. Hodek: Základy úpravy užitkových surovin I. díl skripta VŠB Ostrava 1984 H. Čep, R. Špírková: Technologie úpravy kameniva Praha 1997 Kol. aut. PS Přerov: Stroje a zařízení na výrobu stavebních hmot Přerov 1988

Doporučená literatura:

==============================================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

=====================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam úpravnictví Rozdělení úpravnických a recyklačních technologií 2. Přípravné úpravnické procesy, rozdělení a popis Definice pojmů: drcení, mletí, třídění, stupeň zdrobnění 3. Rozdělení drtičů podle konstrukce Základní možnosti použití a technologický postup zdrobňování 4. Rozdělení mlýnů podle konstrukce – základní typy Použití mlýnů a mlecí náplně 5. Třídění surovin, důvody pro třídění Stanovení granulometrického složení, křivky zrnitosti 6. Třídiče – základní typy, pohyb zrna Třídící plochy 7. Hydraulická klasifikace – princip Mechanické klasifikátory, odstředivky a hydrocyklony 8. Rozdružování – základní principy a praktické aplikace Rozdělení podle vlastností materiálu 9. Gravitační rozdružování v TS princip a základní druhy rozdružovačů Technologie rozdružování a regenerace TS 10. Plavící rozbor a jeho vyhodnocování HR a M křivky upravitelnosti 11. Rozdružování v sazečkách – princip a použití Zapojení sazeček v technologickém procesu, způsoby vynášení produktů 12. Rozdružování na splavech – princip, typy zařízení technologie a použití pro suroviny Rozdružování na vzduchových splavech – použití 13. Rozdružování ve šroubovicových rozdružovačích Rozdružování v hydrocyklonech 14. Magnetické rozdružování – princip, vlastnosti materiálů Typy zařízení a jejich použití 15. Flotace – princip, využití a technologie Flotační přísady a jejich působení ve flotačním procesu 16. Základní typy flotátorů a jejich použití Typy technologií – flotace selektivní, kolektivní, obrácená flotace… 17. Pomocné úpravnické procesy – rozdělení a zařazení v technologickém procesu Vzorkování a odprašování 18. Způsoby odvodňování, flokulace, zahušťování, sušení Technologická zařízení 19. Chemické způsoby úpravy – hydrometalurgie, podstata procesu Základní operace, pražení, loužení, dělení, rafinace a získávání užitkové složky z roztoku 20. Úprava uhlí – hlavní rozdíly mezi hnědým a černým uhlím a černým koksovatelným Používané technologie a zařízení 21. Úprava polymetalických rud flotací Postupy a zařízení využívané v technologii úpravy 22. Úprava Sn-W rudy a zlaté rudy z náplavů Technologie, zařízení a postupy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní