542-0337/01 – Mineral Processing I. (Ú1)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to teach students to analyze problems in technological processes of mineral processing. On the basis of the theoretical description of treatment procedures and mineral raw material analysis, students are able to assess and design basic technologies suitable for the processing of a particular type of raw material.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The subject acquaints students with methods of processing extracted minerals, aiming to evaluate the raw material so that the resulting products can serve in other areas of human activity. The subject provides an overview of technologies used in the treatment and processing of individual types of extracted mineral resources. Within the subject, a high emphasis is placed on innovative trends and modern processes of raw materials processing, especially in terms of minimizing their impact on the environment and high efficiency. Theoretical knowledge is verified by laboratory experiments, which show the practical application of studied methods.

Compulsory literature:

Wills’ Mineral Processing Technology:An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery.Seventh Edition. 2006. ISBN:978-0-750-64450-1 FUERSTENAU,M.C., HAN,K.N.:Principles of Mineral Processing. 2003. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration,Inc. ISBN 0-87335-167-3

Recommended literature:

DRZYMALA,Jan:Mineral Processing. Foundations of theory and practice of minerallurgy. 1st English edition,Wroclaw University of Technology 2007,ISBN 978-83-7493-362-9. GUPTA,A.,YAN,D.S.: Mineral Processing Design and Operation. An Introduction.Elsevier, 2006.ISBN:978-0-444-51636-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata a význam úpravnictví, historický vývoj. Úprava uhlí, úprava rud a nerudných surovin. 2. Základní pojmy a principy úpravy nerostných surovin. Volba způsobu úpravy Základní úpravnické pochody 3. Zdrobňování – význam zdrobňování, hlavní způsoby, technologická koncepce 4. Drcení – proces, působení sil, použití 5. Strojní zařízení pro drcení 6. Mletí – proces, použití 7. Strojní zařízení pro mletí 8. Třídění – rozdělení, důvody pro třídění 9. Třídící plochy 10. Typy mechanických třídičů – hrubé třídění 11. Typy mechanických třídičů – jemné třídění 12. Hydraulické a vzdušné třídění - klasifikace 13. Mechanické a hydraulické klasifikátory 14. Klasifikace s použitím odstředivé síly. Odstředivky a hydrocyklony. Úpravnictví I – cvičení 1. Bezpečnostní školení, podmínky pro udělení zápočtu, organizace cvičení. 2. Třídící rozbory za sucha 3. Třídící rozbory za mokra 4. Konstrukce křivek zrnitosti, odečítání z křivek zrnitosti 5. Stanovení koeficientu otěruvzdornosti 6. Tvarový součinitel zrn 7. Zápočtový test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner