542-0337/03 – Úpravnictví I. (Ú1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat problémy při technologických procesech úpravy nerostných surovin. Na základě teoretického popisu úpravnických postupů a analýzy nerostné suroviny jsou studenti schopni rámcově posoudit a navrhnout základní technologie vhodné pro zpracování konkrétního typu suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami zpracování vytěžených nerostných surovin, jejichž cílem je zhodnotit surovinu tak, aby výsledné produkty mohly sloužit v dalších oblastech lidské činnosti. Předmět podává přehled technologií, používaných při úpravě a zpracování jednotlivých druhů těžených nerostných surovin. V rámci předmětu je kladen vysoký důraz na inovační trendy a moderní postupy zpracování surovin, zejména z hlediska minimalizace jejich vlivu na životní prostředí a vysoké efektivity. Teoretické znalosti jsou ověřovány laboratorními experimenty, které ukazují praktickou aplikaci studovaných metod.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí I. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 131 p. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí II. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 130 p. ISBN 80-7078-831-3. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA Úpravnická technologická analýza. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1991. 321 p. ISBN 80-7078-119-X. DRZYMALA, Jan Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: University of Technology, 2007. ISBN978-83-7493-362-9.

Doporučená literatura:

DINTER,O.: Základy úpravy uhlí a rud. Praha, SNTL, 1966 VIDLÁŘ,J.; HODEK,O.: Základy úpravy užitkových surovin. Ostrava, VŠB, 1984 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. GUPTA,A.,YAN,D.S.: Mineral Processing Design and Operation. An Introduction.Elsevier, 2006.ISBN:978-0-444-51636-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

===============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a význam úpravnictví, historický vývoj. Úprava uhlí, úprava rud a nerudných surovin. 2. Základní pojmy a principy úpravy nerostných surovin. Volba způsobu úpravy Základní úpravnické pochody 3. Zdrobňování – význam zdrobňování, hlavní způsoby, technologická koncepce 4. Drcení – proces, působení sil, použití 5. Strojní zařízení pro drcení 6. Mletí – proces, použití 7. Strojní zařízení pro mletí 8. Třídění – rozdělení, důvody pro třídění 9. Třídící plochy 10. Typy mechanických třídičů – hrubé třídění 11. Typy mechanických třídičů – jemné třídění 12. Hydraulické a vzdušné třídění - klasifikace 13. Mechanické a hydraulické klasifikátory 14. Klasifikace s použitím odstředivé síly. Odstředivky a hydrocyklony. Úpravnictví I – cvičení 1. Bezpečnostní školení, podmínky pro udělení zápočtu, organizace cvičení. 2. Třídící rozbory za sucha 3. Třídící rozbory za mokra 4. Konstrukce křivek zrnitosti, odečítání z křivek zrnitosti 5. Stanovení koeficientu otěruvzdornosti 6. Tvarový součinitel zrn 7. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní