542-0337/05 – Úpravnictví I. (Ú1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat problémy při technologických procesech úpravy nerostných surovin. Na základě teoretického popisu úpravnických postupů a analýzy nerostné suroviny jsou studenti schopni rámcově posoudit a navrhnout základní technologie vhodné pro zpracování konkrétního typu suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami zpracování vytěžených nerostných surovin, jejichž cílem je zhodnotit surovinu tak, aby výsledné produkty mohly sloužit v dalších oblastech lidské činnosti. Předmět podává přehled technologií, používaných při úpravě a zpracování jednotlivých druhů těžených nerostných surovin. V rámci předmětu je kladen vysoký důraz na inovační trendy a moderní postupy zpracování surovin, zejména z hlediska minimalizace jejich vlivu na životní prostředí a vysoké efektivity. Teoretické znalosti jsou ověřovány laboratorními experimenty, které ukazují praktickou aplikaci studovaných metod.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí I. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 131 p. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí II. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 130 p. ISBN 80-7078-831-3. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA Úpravnická technologická analýza. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1991. 321 p. ISBN 80-7078-119-X. DRZYMALA, Jan Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: University of Technology, 2007. ISBN978-83-7493-362-9.

Doporučená literatura:

DINTER,O.: Základy úpravy uhlí a rud. Praha, SNTL, 1966 VIDLÁŘ,J.; HODEK,O.: Základy úpravy užitkových surovin. Ostrava, VŠB, 1984 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. GUPTA,A.,YAN,D.S.: Mineral Processing Design and Operation. An Introduction.Elsevier, 2006.ISBN:978-0-444-51636-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti: Studenti jsou schopni teoreticky popsat základní úpravnické procesy, používané při úpravě užitkových surovin, orientovat se v základních metodách technologických zkoušek a ovládá metody jejich vyhodnocení. Dovednosti: Studenti dovedou zvolit vhodnou metodu úpravy a stanovit její účinnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy z oblasti úpravy užitkových surovin, rozdělení úpravnických procesů 2. Drcení, teoretické základy, stroje a zařízení 3. Mletí, teoretické základy, stroje a zařízení 4. Třídění a klasifikace, teoretické základy, stroje a zařízení 5. Gravitační rozdružování, teoretické základy a aplikace 6. Gravitační rozdružování, rozdružování v těžkých suspenzích 7. Gravitační rozdružování, rozdružování na sazečkách, splavech a hydrocyklonech 8. Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, teoretické základy, stroje a zařízení 9. Flotace, teoretické základy a aplikace 10.Flotace, flotační činidla a jejich působení 11.Chemické způsoby úpravy, základní princip a teoretické základy 12.Tepelné způsoby úpravy, pražení, briketování 13.Odvodňování, teoretické základy, stroje a zařízení 14. Hodnocení technologických procesů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní