542-0338/03 – Úpravnictví II. (Ú2)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je seznámen s technologickými postupy zpracování jednotlivých typů nerostných surovin. Dovede rámcově posoudit a navrhnout jednoduchá technologická schémata vytěžených nerostných surovin. Zvláštní pozornost je věnována BAT technologiím v surovinové oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled technologií, používaných při úpravě a zpracování jednotlivých druhů vytěžených nerostných surovin - uhlí, rud, keramických a stavebních surovin

Povinná literatura:

H. ČEP, R. ŠPÍRKOVÁ: Technologie úpravy kameniva. Praha: 1997 NOVÁČEK, J. Technologie úpravy uhlí I,II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER,J. Technologie keramiky. Praha, 2008.387 p. ISBN 978-80-86821-48-1 ŘEPKA, Vl. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-548-9.

Doporučená literatura:

===============================================================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných laboratornroích ptokolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných laboratorních protokolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nerostné suroviny, jejich charakteristika a rozdělení, základní technologické procesy úpravy 2. Uhlí. Vznik a chemické složení uhlí, fyzikální vlastnosti uhlí a jejich využití v procesu úpravy 3. Technologie úpravy uhlí 4. Rudní suroviny, rudy železa, neželezných a drahých kovů, jejich klasifikace a charakteristika 5.Obecné zásady schémat úpravy rud. Základní faktory, ovlivňující výběr technologie úpravy rud. Vlastnosti genetické, fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické 6. Technologie úpravy rud neželezných kovů 7. Technologie úpravy rud vzácných a drahých kovů 8. Nerudní suroviny, charakteristika a rozdělení 9. Technologie keramických surovin 10.Technologie kameniva 11.Technologie sklářských surovin 12.Technologie anorganických pojiv 13.Technologie grafitu 14. Technologie barytu a fluoritu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku