542-0338/03 – Úpravnictví II. (Ú2)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je seznámen s technologickými postupy zpracování jednotlivých typů nerostných surovin. Dovede rámcově posoudit a navrhnout jednoduchá technologická schémata vytěžených nerostných surovin. Zvláštní pozornost je věnována BAT technologiím v surovinové oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává přehled technologií, používaných při úpravě a zpracování jednotlivých druhů vytěžených nerostných surovin - uhlí, rud, keramických a stavebních surovin

Povinná literatura:

ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997. HANYKÝŘ, Vladimír a Jaroslav KUTZENDÖRFER. Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Boston: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-444-53029-5

Doporučená literatura:

ŘEPKA, Vlastimil. Technologie zpracování surovin. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1998. ISBN 80-7078-548-9 SLIVKA, Vladimír. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2000]. ISBN 80-7078-831-3. CHELGANI ET AL., S.Chehreh. A Review Graphite Benefication Techniques. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. 2016, 37(1), 58-68. ISSN 0-882-7508.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Teoretická příprava na laboratorní cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nerostné suroviny, jejich charakteristika a rozdělení, základní technologické procesy úpravy 2. Uhlí. Vznik a chemické složení uhlí, fyzikální vlastnosti uhlí a jejich využití v procesu úpravy 3. Technologie úpravy uhlí 4. Rudní suroviny, rudy železa, neželezných a drahých kovů, jejich klasifikace a charakteristika 5.Obecné zásady schémat úpravy rud. Základní faktory, ovlivňující výběr technologie úpravy rud. Vlastnosti genetické, fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické 6. Technologie úpravy rud neželezných kovů 7. Technologie úpravy rud vzácných a drahých kovů 8. Nerudní suroviny, charakteristika a rozdělení 9. Technologie keramických surovin 10.Technologie kameniva 11.Technologie sklářských surovin 12.Technologie anorganických pojiv 13.Technologie grafitu 14. Technologie barytu a fluoritu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na jedné konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočtový písemný test a ústní zkouška. V rámci individuálního studijního plánu povinná účast na 3 konzultacích.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2020/2021 zimní