542-0340/01 – Důlní větrání a bezpečnost (DVaB)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá základními aerodynamickými zákonitostmi uplatňovanými při větrání důlních děl, jejich výpočty.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá základními aerodynamickými zákonitostmi uplatňovanými při větrání důlních děl. Součástí je aerologie vyplývající ze specifických podmínek podzemního větrání. Oblast bezpečnosti je orientována na charakteristiku bezpečnostních rizik a možností jejich eliminace.

Povinná literatura:

- Prokop, Adamus, Chovanec: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB - Šiška, Otáhal, Prokop, Sedlatý: Banské vetranie - Otáhal, Mičulek, Prokop: Separátní větrání

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: -Důlní atmosféra : důlní větry, důlní prach -Aerodynamika -Způsob a systém větrání dolů, hlavní větrání, separátní větrání -Rozvod větrů -Projektování a rekonstrukce -Důlní mikroklima -Strojní chlazení důlních větrů -Planonosnost důlní oblasti, plynodajnost dolů, porubů, dlouhých důlních děl -Prognózy plynodajnosti, faktory ovlivňující plynodajnost -Regulace plynodajnosti, degazace dolů, příslušenství degazačního systému -Základy bezpečné práce, bezpečnostní rizika v hornictví -Ochrana před působením rizikových faktorů na pracovištích, boj proti požárům a výbuchům, inertizace dusíkem, základy důlního záchranářství, likvidace požárů přímým a nepřímým způsobem -Bezpečnostní předpisy týkající se větrání dolů -Inovace přednášek a obsahu přednáškového cyklu Osnova cvičení: -Indikace plynných složek a příměsí důlního ovzduší -Měření prašnosti v dole -Návrh hlavního a výpočet separátního větrání -Měření rychlosti větru, stanovení objemového průtoku větru -Měření barometrických tlaků a tlakových spádů -Stanovení přirozené deprese -Řešení větrních sítí -Výpočet tepelné a teplotní bilance dolů -Výpočet teplotních změn ovzduší -Výpočet prognózy plynodajnosti -Výpočet degaračního systému, projekt degazace -Výpočet výbušnosti požárních plynů -Příslušná ustanovení platných bezpečnostních předpisů -Inovace výukové látky o výsledky z vědy a vývoje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.