542-0340/01 – Mine Ventilation and Safety (DVaB)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject deals with fundamental laws of airflow and informs students about the latest practices to enable them to solve successfully the problems of airflow balance of mines and quarries, including the relevant calculations.

Teaching methods

Summary

The subject deals with fundamental laws of airflow and informs students about the latest practices to enable them to solve successfully the problems of airflow balance of mines and quarries, including the relevant calculations. Students are introducing with the risks in mining and with base principles of labour safety rules. Further, detailed explanation of mine microclimatic conditions and their influence on human body is provided

Compulsory literature:

- Prokop, Adamus, Chovanec: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB - Šiška, Otáhal, Prokop, Sedlatý: Banské vetranie - Otáhal, Mičulek, Prokop: Separátní větrání

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: -Důlní atmosféra : důlní větry, důlní prach -Aerodynamika -Způsob a systém větrání dolů, hlavní větrání, separátní větrání -Rozvod větrů -Projektování a rekonstrukce -Důlní mikroklima -Strojní chlazení důlních větrů -Planonosnost důlní oblasti, plynodajnost dolů, porubů, dlouhých důlních děl -Prognózy plynodajnosti, faktory ovlivňující plynodajnost -Regulace plynodajnosti, degazace dolů, příslušenství degazačního systému -Základy bezpečné práce, bezpečnostní rizika v hornictví -Ochrana před působením rizikových faktorů na pracovištích, boj proti požárům a výbuchům, inertizace dusíkem, základy důlního záchranářství, likvidace požárů přímým a nepřímým způsobem -Bezpečnostní předpisy týkající se větrání dolů -Inovace přednášek a obsahu přednáškového cyklu Osnova cvičení: -Indikace plynných složek a příměsí důlního ovzduší -Měření prašnosti v dole -Návrh hlavního a výpočet separátního větrání -Měření rychlosti větru, stanovení objemového průtoku větru -Měření barometrických tlaků a tlakových spádů -Stanovení přirozené deprese -Řešení větrních sítí -Výpočet tepelné a teplotní bilance dolů -Výpočet teplotních změn ovzduší -Výpočet prognózy plynodajnosti -Výpočet degaračního systému, projekt degazace -Výpočet výbušnosti požárních plynů -Příslušná ustanovení platných bezpečnostních předpisů -Inovace výukové látky o výsledky z vědy a vývoje

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.