542-0341/01 – Safety and Legislation Regulations (BPP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits2
Subject guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to create the ability of students to analyse and to judge of aplication of information in the field of safety and legislation regulations.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Safety Engineering I – III” The safety engineering deals with a global summary of labour safety, hygiene of work, safety of industry and rescue services. The volume III is focused to the problems of risk management, control of hazards and disasters, the integrated emergency service of Czech Republic, organization of independent rescue services, control of rescue actions, technical equipment of rescue services as fire extinguishers and examples of organization of rescue services abroad.

Compulsory literature:

Generally binding regulations of CZ Statute book of Czech republic

Recommended literature:

Generally binding regulations of CZ Statute book of Czech republic

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Tvorba legislativy, právní akty, právní síla právních aktů, obecně závazné právní akty, číselná identifikace, publikační zdroje ·Státní správa v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, ČUBP, ČBU, DI ·Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ·Státní hygienická správa, hygienické předpisy ·Bezpečnost v elektrotechnice, v hutním průmyslu, ve stavebnictví, v hornictví, v dopravě, v lesním hospodářství, bezpečnost v energetice ·Bezpečnost vyhrazených technických zařízení - tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, tlakových zařízení, důlních zařízení ·Požární bezpečnost ·Protivýbuchová bezpečnost ·Bezpečnost výrobků ·Nařízení vlády k technickým požadavkům na výrobky ·Bezpečnostní požadavky vyplývající z technické normalizace ·Bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami ·Prevence závažných havárií ·Objektová bezpečnost

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner