542-0341/01 – Bezpečnostní a právní předpisy (BPP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti bezpečnostních a právních předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Legislativní proces tvorby obecně závazných předpisů. Právní síla právních předpisů. Formální dostupnost, identifikace a orientace v obecně závazných předpisech, bezpečnostní, technické a hygienické předpisy. Bezpečnost a hygiena práce, bezpečnost v elektrotechnice, bezpečnost v hutním průmyslu, bezpečnost ve stavebnictví, v hornictví, v dopravě, v lesním hospodářství, bezpečnost v energetice. Bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami.Vyhrazena technická zařízení, technické požadavky na bezpečnost výrobků uváděných na trh.

Povinná literatura:

-Otáhal, A.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, skripta VŠB, Ostrava 1996 -Bakalář, V.: Aby práce neškodila zdraví. Práce, Praha 1992 -Jakob, M.: Základy technické normalizace a zkušebnictví, skripta VŠB-TU Ostrava 1996 -Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Doporučená literatura:

-Sbírka zákonů, Sbírka hygienických předpisů, Ústřední věstník,Resortní věstníky -ASPI (CD ROM software - Automatizovaný systém právních informací)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Tvorba legislativy, právní akty, právní síla právních aktů, obecně závazné právní akty, číselná identifikace, publikační zdroje ·Státní správa v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, ČUBP, ČBU, DI ·Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ·Státní hygienická správa, hygienické předpisy ·Bezpečnost v elektrotechnice, v hutním průmyslu, ve stavebnictví, v hornictví, v dopravě, v lesním hospodářství, bezpečnost v energetice ·Bezpečnost vyhrazených technických zařízení - tlakových zařízení, zdvihacích zařízení, elektrických zařízení, tlakových zařízení, důlních zařízení ·Požární bezpečnost ·Protivýbuchová bezpečnost ·Bezpečnost výrobků ·Nařízení vlády k technickým požadavkům na výrobky ·Bezpečnostní požadavky vyplývající z technické normalizace ·Bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami ·Prevence závažných havárií ·Objektová bezpečnost

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku