542-0346/06 – Occupational Safety and Health Protection (BOZP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Compulsory literature:

ILO Convention on Occupational Safety and Health and Work Environment No. 155 of 1981. -Act No. 262/06 Coll. - Labour Code. Decree-State Safety Office 309/06 Coll. 251/05 Coll. and the Czech Mining Office No. 22/89, 26/89 Coll. Coll. NV on the registration and registration of occupational accidents and traffic accident reports (accident) and failure of technical equipment and its subsequent amendments and supplements. -Act No. 338/05 Coll. The state professional supervision of safety at work changes and accessories made ​​ of the Act. CNR No. 575/90 Coll. No. 159/92 Coll. and Act. No. 47/94 Coll .. No. 124/00 Coll., as amended, and accessories. -Zdenek Vojtech: Personal protective equipment (practical use) Montanex SpA, Ostrava 1997th Legislation, health and safety at work: IVBP Prague, Brno 1996th

Recommended literature:

===================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci . 2.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců, -zaměstnanců. 4.Osobní ochranné pracovní prostředky , Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 ve znění pozdějších změn a doplňků. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky okruhy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 8. Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č. 575/90 Sb., č. 159/92 Sb. a zák. č. 47 /94 Sb.. č. 124/00 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozsah působnosti, úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odborného dozoru. 9.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. 10.Úrazová statistika - zdroje příčiny úrazů. Úrazová četnost, úrazová závažnost. Význam těchto ukazatelů. 11.Zákon č. 126/94 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků.Hlava pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 12.Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání - objektivní odpovědnost zaměstnavatele. 13.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele,zařazení do systému řízení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.