542-0346/07 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP a hygieny práce. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí a vlivy nepříznivých pracovních podmínek, včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá opatřeními k ochraně života a zdraví pracovníků a opatřeními k zabezpečení materiálních hodnot.V tématických okruzích jsou řešeny otázky vzájemného prolínání: zájmů a potřeb k ochraně lidského zdraví, zájmů společensko – ekonomických, zájmů pracovně právních a zájmů vlastnických.

Povinná literatura:

-Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku 1981. -Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. -Vyhláška Státního úřadu bezpečnosti práce 309/06 Sb., 251/05 Sb. a Českého báňského úřadu č. 22/89, 26/89 Sb. Sb. NV o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zákon č. 338/05 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č. 575/90 Sb., č. 159/92 Sb. a zák. č. 47 /94 Sb.. č. 124/00 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zdeněk Vojta: Osobní ochranné pracovní prostředky (použití v praxi), Montanex a.s., Ostrava 1997. -Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : IVBP Praha, Brno 1996.

Doporučená literatura:

===================================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informativní test.Kontrolní práce.Kontrolní program.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce,test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci . 2.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců, -zaměstnanců. 4.Osobní ochranné pracovní prostředky , Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 ve znění pozdějších změn a doplňků. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky okruhy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 8. Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č. 575/90 Sb., č. 159/92 Sb. a zák. č. 47 /94 Sb.. č. 124/00 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozsah působnosti, úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odborného dozoru. 9.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. 10.Úrazová statistika - zdroje příčiny úrazů. Úrazová četnost, úrazová závažnost. Význam těchto ukazatelů. 11.Zákon č. 126/94 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků.Hlava pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 12.Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání - objektivní odpovědnost zaměstnavatele. 13.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele,zařazení do systému řízení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku