542-0348/02 – Occupational Safety and Hygiene (BaHP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject deal with safety and hygiene including prevention risks on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Students are introducing with fundamental principles of occupational safety and hygiene of work. The subject includes the description and other related details concerning the labour risks, physical and chemical risks as industrial injuries, fatal accidents, risks of toxic gases, dust, noise, vibrations, heat stress, overloading, mental stress etc. The subject deals with principles of protection of human body to labour risks.

Compulsory literature:

Act No. 262/06 Coll. -Labor Code. MVPS-Decree of 11 October 1994 laying down the scope and more provision of personal protective equipment and washing, and working disinfectants, as amended, and accessories. -Decree No. 342/97 Coll. laying down the procedure for recognition of disease profession and the list of medical devices that recognize these diseases. -Government Regulation No. 290/95 Coll. on the list of occupational diseases. -Hygiene and health legislation, Vava Ostrava, Ostrava 1998th Bachelor-V: In order to penalize the work of Health, Labour 1992nd

Recommended literature:

==================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnovy předmětu: 1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a hygieny práce Bezpečnost a hygiena práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy,legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce : - zaměstnavatele, - vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, - zaměstnanců. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny práce . 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky - okruhy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce. 7.Hygiena práce, charakteristika oboru. 8.Hygienické předpisy, hygienické limity. 9.Hygienická služba a dozor, členění. 10.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 11.Profesionální onemocnění, nemoci z povolání. 12.Zproštění zaměstnavatele za škodu. Úplné, částečné. 13.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště, ochranné pracovní pomůcky,osobní ochranné pracovní pomůcky. 14.Výchova k bezpečné práci v současné době průmyslové transformace. Osnova cvičení 1.Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o péči a zdraví lidu. Úvod do problematiky bezpečnosti a hygieny práce – vymezení základních pojmů a základní terminologie. Vstupní instruktáž. 2.Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ochrana zdraví při práci, kategorizace prací. Státní správa v ochraně veřejného zdraví. 3.Bezpečnostní opatření a hygienická měření základních rizikových faktorů průmyslové činnosti. 4.Hluk – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Způsob měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí, ve stavbách a obytných budovách. 5.Vibrace - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty , způsob měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí. 6.Elektromagnetické pole - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocen elektromagnetického pole. 7.Výbušnost plynů – ochrana zdraví před jedovatými a nedýchatelnými plyny. Způsob měření a hodnocení směsi výbušných plynů. 8.Mikroklima – ochrana zdraví před nepříznivými účinky. Způsoby regulace nepříznivého mikroklimatu, způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 9.Prašnost – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, metody měření prašnosti , protiprašná opatření. 10.Ionizující záření - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocení. Dozimetrie. 11.Osvětlení - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, měření umělého a denního osvětlení. Zdroje světla. 12.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště. – bezpečnostní a hygienické podmínky. 13.Hygienické limity. Prevence hygienických závad. Metody práce v preventivním lékařství. Zákon č. 126/94 Sb., Zákoník práce – legislativní řešení problematiky hygieny práce. 14.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku pracovních úrazů. První pomoc.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 16  0 3
                Other task type Other task type 17  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 32  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.