542-0348/04 – Bezpečnost a hygiena práce (BaHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z OOPP, technického vybavení a prevence úrazů na pracovištích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět bezpečnost a hygiena práce se zabývá : - v oblasti okruhu bezpečnosti práce výkladem nalézání a uplatňování metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky, ani mentálně, - v oblasti okruhu hygieny práce výkladem preventivních opatřeních optimalizujících práci a zbavujících ji negativních vlivů na zdraví člověka.

Povinná literatura:

-Zákon č. 262/06 Sb. -Zákoník práce. -Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 , kterou se stanoví rozsah a bližší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, pracovních a desinfekčních prostředků, ve znění pozdějších změn a doplňků. -Vyhláška č. 342/97 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemoci z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají. -Nařízení vlády č. 290/95 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. -Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA Ostrava, Ostrava 1998. -Bakalář V.:Aby práce neškodila zdraví, Práce 1992.

Doporučená literatura:

==================================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informativní test, kontrolní semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

konzultace, semestrální projekt

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnovy předmětu: 1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a hygieny práce 2.Bezpečnost a hygiena práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy,legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce : - zaměstnavatele, - vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, 4.Práva a povinnosti zaměstnanců v BPHP dle ZP. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny práce . 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu.Z258/2000 o veřejném zdraví ve znění pozdějších změn a doplňky - okruhy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce. 7.Hygiena práce, charakteristika oboru,pracovní lékařství,choroby z povolání. 8.Hygienické předpisy, hygienické limity,PEL,NPK.. 9.Hygienická služba a dozor, členění. 10.Prac.úrazy,šetření,hlášení.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 11.Rizika při práci,ochrana pracujících.NV 361/2007- hygienické limity. 12.Státní odborný dozor v oblasti BPaHP.IBP.ITI. 13.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště, ochranné pracovní prostředky,osobní ochranné pracovní pomůcky. 14.Výchova k bezpečné práci v současné době průmyslové transformace,školení. Osnova cvičení 1.Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o péči a zdraví lidu. Úvod do problematiky bezpečnosti a hygieny práce – vymezení základních pojmů a základní terminologie. Vstupní instruktáž. 2.Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ochrana zdraví při práci, kategorizace prací. Státní správa v ochraně veřejného zdraví. 3.Bezpečnostní opatření a hygienická měření základních rizikových faktorů průmyslové činnosti. 4.Hluk – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Způsob měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí, ve stavbách a obytných budovách. 5.Vibrace - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty , způsob měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí. 6.Elektromagnetické pole - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocen elektromagnetického pole. 7.Výbušnost plynů – ochrana zdraví před jedovatými a nedýchatelnými plyny. Způsob měření a hodnocení směsi výbušných plynů. 8.Mikroklima – ochrana zdraví před nepříznivými účinky. Způsoby regulace nepříznivého mikroklimatu, způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 9.Prašnost – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, metody měření prašnosti , protiprašná opatření. 10.Ionizující záření - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocení. Dozimetrie. 11.Osvětlení - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, měření umělého a denního osvětlení. Zdroje světla. 12.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště. – bezpečnostní a hygienické podmínky. 13.Hygienické limity. Prevence hygienických závad. Metody práce v preventivním lékařství. Zákon č. 126/94 Sb., Zákoník práce – legislativní řešení problematiky hygieny práce. 14.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku pracovních úrazů. První pomoc.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok