542-0350/01 – Bezpečnostní systémy průmyslu (BSP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosažení obecných znalostí týkajících se řízení bezpečnosti jako podmnožiny řízeni rizik- jejich identifikace, kvantifikace a hodnocení a to i ekonomického včetně managementu snižování ztrát.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik. Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR. Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy). Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu. Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy. Analýza a hodnocení rizik, kvantifikace a modelování rizika. Lidský faktor v BOZP, management snižování ztrát, ekonomika BOZP.

Povinná literatura:

ŠMÍDOVÁ Miroslava. Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 7. aktualizované vydání: Wolters Kluwer ČR, 2/2013. ISBN 978-80-7478-007-3, vazba brožovaná, 244 stran. TURŇOVÁ, Zuzana, Ivana TUREKOVÁ, Jozef HARANGOZÓ a Martin PASTIER. Riadenie rizík BOZP a ich uplatnenie pri integrácii systémov v malých a stredných podnikoch. Spektrum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), 52-56. ISSN 1211-6920(print). STRANKS, Jeremy. Management Systems for Safety. London: Prentice Hall, 1994. ISBN 0273604414. GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-8493-3090-4.

Doporučená literatura:

TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce 2020: s výkladem : právní stav k 1.1.2020. Šestnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-5508-3. DAMEC, Jaroslav. Bezpečnost technologií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-314-1. Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 1951-. ISSN 0006-0453. WARING, Alan. Safety management systems. London: Chapman & Hall, 1996. ISBN 0-412-71910-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik 2.Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR 3.Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy) 4.Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu 5.Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy 6.Hodnocení rizik – principy, typizovaná hodnocení rizik, aktualizace hodnocení rizik, ovládnutí rizika 7.Kvantifikace míry rizika a preventivní opatření 8.Sofistikované metody analýzy rizik – stromy chyb, binární rozhodovací diagramy, HAZOP, HAZAN, MOSAR 9.Modelování rizika, pravděpodobnostní modely, metoda Monte Carlo, Markovovy diagramy, Petriho sítě 10.Monitorovací techniky bezpečnosti práce, statistické údaje o nežádoucích událostech 11.Vyšetřování příčin úrazů a nehod, havarijní opatření 12.Lidský faktor v bezpečnostním managementu – lidské chyby a omyly, ergonomické faktory, zvyšování spolehlivosti lidského činitele 13.Management snižování ztrát 14.Ekonomické aspekty problematiky BOZP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 16  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 17  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.