542-0350/05 – Bezpečnostní systémy průmyslu (BSP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HER174 Ing. Marek Herčzík, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosažení obecných znalostí týkajících se řízení bezpečnosti jako podmnožiny řízeni rizik- jejich identifikace, kvantifikace a hodnocení a to i ekonomického včetně managementu snižování ztrát.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik. Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR. Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy). Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu. Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy. Analýza a hodnocení rizik, kvantifikace a modelování rizika. Lidský faktor v BOZP, management snižování ztrát, ekonomika BOZP.

Povinná literatura:

ŠMÍDOVÁ Miroslava. Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 7. aktualizované vydání: Wolters Kluwer ČR, 2/2013. ISBN 978-80-7478-007-3, vazba brožovaná, 244 stran. TURŇOVÁ, Zuzana, Ivana TUREKOVÁ, Jozef HARANGOZÓ a Martin PASTIER. Riadenie rizík BOZP a ich uplatnenie pri integrácii systémov v malých a stredných podnikoch. Spektrum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), 52-56. ISSN 1211-6920(print). STRANKS, Jeremy. Management Systems for Safety. London: Prentice Hall, 1994. ISBN 0273604414. GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-8493-3090-4.

Doporučená literatura:

TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce 2020: s výkladem : právní stav k 1.1.2020. Šestnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-5508-3. DAMEC, Jaroslav. Bezpečnost technologií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-314-1. Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 1951-. ISSN 0006-0453. WARING, Alan. Safety management systems. London: Chapman & Hall, 1996. ISBN 0-412-71910-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce, písemný test, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

semestrální práce,test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, definice základních pojmů. 2. Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR. 3. Základní právní předpisy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy). 4. Management rizik v oblasti BOZP. 5. Identifikace rizik a jejich zdroje. 6. Hodnocení rizik a opatření k jejich snížení. 7. Pracovní úraz. Vyšetřování příčin pracovních úrazů a nehod. 8. Zdravotní způsobilost zaměstnance. Pracovně lékařské prohlídky. 9. Rizikové práce a pracoviště. Kategorizace prací. 10.Osobní ochranné pracovní prostředky. 11.Bezpečnostní značky, signály a význam barev z hlediska BOZP. 12.Lidský faktor v bezpečnostním managementu. 13.Management snižování ztrát. 14.Ekonomické aspekty v souvislostí s prevencí rizik.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní