542-0351/01 – Bezpečnost práce ve stavebnictví (FAST)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 13+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí předpisů souvisejících s problematikou hornictví a stavebnictví.

Vyučovací metody

Anotace

Účelem předmětu je dát studentům souhrn informací o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Hlavní důraz je kladen na zákonnou a prováděcí legislativu, na platné normy a na způsob orientace studenta v legislativním systému. Záměrem je vybavit studenty jako budoucí odpovědné osoby přehledem o konkrétních bezpečnostních opatřeních, o sestavování tématických plánů a návrhů na provádění školení BOZP a PO stejně jako o školitelích, ověřování znalostí a o lékařských prohlídkách pracovníků na staveništi. Při výuce ustanovení Zákoníku práce se zvýšená pozornost věnuje pracovním podmínkám žen, těhotných žen a mladistvých. Pozornost je věnována také konkrétní zodpovědnosti pracovníků, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují. Předmět je doplněn o základní informace o autorizaci ve výstavbě a podílu bezpečnosti práce při udělování autorizace. Studenti jsou informováni o kontrole odborových orgánů a o státním odborném dozoru nad stavem bezpečnosti práce.

Povinná literatura:

1. Jakubka, J. s kol.: Novelizovaný zákoník práce 1996. Praha, PRAKTIKA 1996. ISBN 80-901822-7-5 2. Vozáb, J.: Bezpečnost práce ve výstavbě. Informační centrum ČKAIT. Praha, 1999. DOS M 14 VYST 99 3. Krkoška, J.: Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona čís. 360/1992 Sb. ISBN 80-86364-48-8

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu (význam bezpečnosti práce, skutečný rozsah bezpečnosti práce, možné důsledky, průřez legislativou, změny legislativy a důsledky těchto změn). 2. Zákoník práce I.část (historie zákoníku, jeho význam, struktura, podrobnosti pracovněprávních vztahů). 3. Zákoník práce II.část (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, péče o pracovníky). 4. Zákoník práce III.část (pracovní podmínky žen, těhotných žen a mladistvých). 5. Prováděcí, navazující a související předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ čís. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 6. Školení a ověřování znalostí z předpisů na ochranu BOZP u pracovníků. Odborná způsobilost zaměstnanců. 7. Vyhrazená technická zařízení, revize vyhrazených technických zařízení, vyhláška ČÚBP a ČBÚ čís. 50/19708 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice; bezpečnost v elektrotechnice. 8. Podíl bezpečnosti práce ve výrobní dokumentaci technického vybavení. 9. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací. 10. Bezpečnost práce při obsluze strojů a při používání strojů, dopravní zařízení a vozidla. 11. Povinnosti při vzniku pracovního úrazu (rozdělení pracovních úrazů, jejich evidence, registrace). První pomoc. 12. Požární prevence, přenosné hasicí přístroje, hořlavé látky, provoz plynových zařízení a kotelen. 13. Autorizace ve výstavbě, její význam, udělování, působnost a podíl bezpečnostních předpisů při autorizaci. Státní odborný dohled nad bezpečností práce. 14. Specifika bezpečnosti v hornické činnosti (pro stavební fakultu encyklopedicky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Písemka Písemka 90  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku